۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4746541
T T
۰ نفر
.........................................................
تهران .خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/02/86 داخلی.اقتصادی.نیروگاه.
طرح نیروگاه گازی جهرم با بهره گیری از 97 درصد تجهیزات ساخت داخل، داخلی سازترین نیروگاه کشور محسوب می شود.
مدیر طرح نیروگاه گازی جهرم در روز شنبه ظرفیت بخش گاز در حال ساخت طرح را 6 واحد 159 مگاواتی ذکر کرد و گفت: ظرفیت بخش گاز این طرح پس از راه- اندازی همه واحدها به 954 مگاوات خواهد رسید.
"محمدرضا قلمبر" با بیان آن که این نیروگاه از چند دیدگاه قابل توجه است، یادآور شد: راه اندازی این طرح سبب رفع بخشی از مشکلات کمبود برق در منطقه جهرم و جنوب استان فارس در تابستان سالجاری خواهد شد.
وی با اشاره به آن که از آغاز عملیات اجرایی طرح تنها 14 ماه می گذرد، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی جدید صورت گرفته بنا داریم تا واحد نخست این نیروگاه را 8 ماه زودتر از برنامه و در خرداد ماه امسال راه اندازی کنیم که این بنوبه خود یک رکورد در زمان ساخت نیروگاه محسوب می شود.
مدیر طرح نیروگاه جهرم در ادامه حجم کارهای انجام شده را برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 100 هزار مترمکعب خاکبرداری، 40 هزار مترمکعب بتن ریزی و 440 تن آرماتوربندی صورت گرفته است.
وی درباره برنامه ریزی های صورت گرفته برای این نیروگاه، افزود: بخش گاز این نیروگاه در 6 واحد 159 مگاواتی ساخته می شود اما قرار است پس ازتکمیل این بخش واحدهای بخار نیز به طرح افزوده شود.
اقتصام / 1105 / 1558 / شماره 512 ساعت 06:16 تمام انتهای پیام C09.16-06-37
۰ نفر