۹ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4658130
T T
۰ نفر

رییس جمهوری اینگوش روسیه از مقامش برکنار شد

۹ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4658130
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/09 سیاسی.اینگوش .رییس جمهوری مسکو - مراد زیازیکف رییس جمهوری اینگوش عصر امروز پنجشنبه بدستوردمتیری مدودیف رییس جمهوری فدراسیون روسیه از مقامش کنار گذاشته شد.
به گزارش ایرنا از مسکو و به نقل از ریانوستی ، یونس بیک یوکورف معاون رییس ستاد کل حوزه نظامی کرانه ولگا و اورال به عنوان کفیل ریاست جمهوری اینگوش تا زمان برگزاری انتخات آتی در این منطقه تعیین و منصوب شد.
مراد زیازیکوف از سال 2002 این سمت را در اختیار داشته است .
وی به خبرنگاران گفت، بنا به درخواست خود از مقامش کنارگیری کرده و قرار است مسوولیت جدیدی در مسکو به وی محول شود.
ادامه نارامی ها و اوضاع بد سیاسی، علت برکناری رییس جمهوری این منطقه عنوان شده است .
جمهوری اینگوش با بیش از 500 هزار نفر جمعیت و 4 هزار کیلومتر مربع مساحت از مناطق مسلمان نشین فققاز شمالی فدراسیون روسیه بشمار می رود.
در یک ماه اخیر این جمهوری شاهد چندین عملیات میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی و نظامی در این منطقه بوده است.
اروپام / **1773**2240شبک ** 1512 شماره 626 ساعت 23:48 تمام
۰ نفر