۲ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4652948
T T
۰ نفر
......................................................................
بیرجند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/87 داخلی.اقتصادی.منابع.طبیعی.
استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکلات خشکسالی مداوم در این استان نگاه به منابع طبیعی باید نگاهی امنیتی باشد.
سید صولت مرتضوی روز پنجشنبه در جمع مدیران ستادی و استانی منابع طبیعی کشور در بیرجند کاهش نزولات آسمانی، تخریب منابع طبیعی تبخیر زودهنگام آب، عدم جذب آب در سفره های زیرزمینی و تخلیه برخی از روستاها را از جمله مشکلات ناشی از خشکسالی در این استان ذکر کرد.
وی با بیان اینکه نگاه به منابع طبیعی در گذشته عادلانه نبوده افزود: برای حفظ جمعیت در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته باید به منابع طبیعی توجه ویژه شود.
او گفت: بحث آبخیزدای و بیابانزدایی در استان باید جدی گرفته شود و آب های موجود بارندگی هرچند که اندک است با اجرای طرحهای مختلف به سفره های زیرزمینی تزریق شود.
وی همچنین بر توجه به اسناد آمایشی در ابعاد مختلف به ویژه در بخش منابع طبیعی تاکید و بیان کرد: باید تعریف جامع و مانعی از منابع طبیعی داشته باشیم و نگاه ما به آن نگاهی عالمانه و عادلانه باشد.
او با بیان اینکه تحقیقات باید کاربردی باشد گفت: باید در سامانه منابع طبیعی با برداشت صحیح و متناسب با مناطق کشور برنامه ریزی شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه قوانینی که پیرامون منابع طبیعی وضع شده جنبه توصیفی دارد و در قالب کمیت قابل توصیف نیست گفت: نداشتن یک سند جامع آمایشی در کشور سبب شده که هدر رفتن امکانات موجود افزایش یابد.
وی همچنین فراهم کردن زیرساختها، تعریف و تامین اعتبار متناسب با طرحها در استانهای مختلف را موجب توسعه متوازن در امور و کاهش هزینه های تولید دانست.ک/2 665/664/660 شماره 540 ساعت 19:37 تمام
۰ نفر