۲ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4652811
T T
۰ نفر
سند بردگی یک ملت، در زباله دان تاریخ ! ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/02 سیاسی.تاریخی.کاپیتولاسیون شیراز - در صفحات تاریخ هرسرزمینی روزها ورویدادهایی رامی توان یافت که برای همیشه در حافظه تاریخی آن ملت ثبت خواهد شد چهارم آبان سال 43 روز اعتراض و افشاگری حضرت امام علیه پذیرش کاپیتولاسیون نیز روزی است که یکی از این رویدادهای ماندگار در آن رقم خورد.
سرزمین ایران در طول دوران چند هزار ساله حیات خود همواره شاهد رویدادها و حوادثی بوده که گاه غرور و افتخار را برای مردمانش به ارمغان آورده و گاه نیزتا مرز نشستن لکه ای سیاه و ننگین بر خاک پاک این سرزمین پیش رفته اما با فداکاری مردانی از نسل پاکان نجات یافته و خجلت را از خاک این سرزمین رهانیده است.
قانون کاپیتولاسیون که امام خمینی (ره ) از آن به عنوان سند بردگی ملت یاد کرده، از جمله حوادث ننگینی است که برای همیشه در تاریخ پر فراز و نشیب ملت ایران ثبت شده است.
تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران در دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی به اوج خود رسیده بود. به قسمی که آنها تا حد تغییر و تبدل نخست وزیر پیش رفته بود.
کاپیتولاسیون تلفظ فرانسوی از واژه ی Capitulationمی باشد. این واژه دارای معانی مختلفی از جمله تسلیم شدن، سازش کردن، گذشت کردن، تنظیم کردن قرارداد یا مشخص کردن عناوین و شرایط یک عهدنامه است. در رم باستان کاپیتولاسیون به سوگندنامه امپراتوران گفته می شد. این لغت در اصطلاح امروزی به عهدنامه یا قراردادی اطلاق می شود که میان کنسول ها و نمایندگان دولت بیگانه در کشور میزبان، منعقد می شود تا به موجب آن، اختیاراتی فراتر از قوانین کشور میزبان به آنان اعطا شود.
کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگررا بر عهده ی قوانین آن کشور نمی داند ، بلکه بر عهده ی قوانین دولت متبوع این فرد می باشد. این گونه حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده می شود، در واقع یک امتیاز استعماری است. زیرا برای اتباع یک کشور خارجی در کشوری که مقررات کاپیتولاسیون را پذیرفته است، مصونیت قضایی ایجاد کرده و آنها را از تعقیب و مجازات اعمال خلاف خود در کشوری که مرتکب جرم یا خلاف شده اند، مصون می دارد. این قراردادها، گاهی از این هم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیت های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت های تجارتی برای اتباع بیگانه قائل می شود.
بهانه و دلیل عقد قراردادهای کاپیتولاسیون بین کشورهای اروپایی، ممالک آسیایی و آفریقایی این بود که مراجع قضایی، این کشورها را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود صالح نمی دانستند و یا ادعا می کردند که اتباع آنها فقط در صورتی حاضرند در این کشورها کار کنند که تحت حمایت قوانین خود باشند.
کاپیتولاسیون به استثنای بعضی کشورهای کوچک مانند عمان به تدریج ملغی شده است. از جمله در ژاپن در سال 1899، در ترکیه در سال 1923، در تایلند در سال 1927، در ایران در سال 1928، در مصر در سال 1937 و در چین در سال 1943 لغو گردیده است.
سابقه کاپیتولاسیون در ایران مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار ومتعاقب جنگ های ایران و روس به اجرا درآمد. این مقررات برای اولین بار در 1828 میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان وسایر کشورهای اروپایی رسما از این امتیاز بهره مند شدند. فصل هفتم ، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی وجزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است ، مهمترین قسمت عهدنامه بود؟ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.
اگرچه در 1921 میلادی یک روز قبل از کودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها لغو کرد، اما معاهده کاپیتولاسیون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه که از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه علیه این پدیده ظالمانه استعماری را در بر نداشت . به ویژه آن که در دوران فرزند وی، گامهای بلندتری با هدف احیا این پدیده شوم در ایران برداشته شد.
بانی اصلی بازشدن پای آمریکایی ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان -میسیون نظامی <، آذر 1321 ـ دوره نخست وزیری قوام السلطنه ـ با مصونیتهای قضایی وارد ایران شدند.
در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آنها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی ها، به دوران نخست وزیری حسنعلی منصور و امیراسدالله علم باز می گردد.
یکی از بزرگترین خیانت های حکومت پهلوی پس از قیام 15 خرداد 1342، که زمینه ساز تبعید امام خمینی (ره ) به خارج از کشور به شمار می رود، تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی بود. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که هر دو با موضعگیری امام خمینی (ره ) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران وتضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت.
به ویژه آن که وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی وسیاسی مورد نظر کاخ سفید، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیاء نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت . آمریکا برای تامین هر چه بیشتر امنیت نظامیان خود طی یادداشتی در 19 مارس (1962 )اسفند 1340 درخواست کرد هیات مستشاری نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت های مربوط به کارمندان سیاسی پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند. این جریان در13 مهر 1342 در دولت حلقه به گوش -علم < تصویب شد. این لایحه ابتدا در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا و سپس در 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان مجلسین رسید.
اطلاع یافتن امام (ره ) از لایحه از آن جا که مبارزین و نخبگان جامعه می دانستند تنها مردی که در مقابل این ننگ و خفت خواهد ایستاد، شخصیت والا و شجاع امام خمینی (ره ) است، از راه های گوناگون وی را در جریان قراردادند.
وقتی امام از راه های مختلف نسبت به صحت این جریان یقین یافتند، در جلسه ای که با حضور شهید محلاتی و آقای مولایی بود، فرمودند: -این از آن اموری است که ما باید دنبال کنیم و عزت اسلام را زنده کنیم. این قصه رای زنها نیست که آنها به ما وصله ارتجاعی بچسبانند، این قصه تقسیم اراضی نیست که به ما بگویند طرفدار مالکین هستند، این مسئله ای است که تمام آزادی خواهان دنیا این مسئله را قبول دارند که ما برای آزادی می جنگیم. ما هدف مان یک هدف ارتجاعی نیست ؟ ما هدف مان این است که از زیر یوغ استعمار آمریکا و اسرائیل بیرون بیاییم. ما می خواهیم یک ملت مستقل باشیم نه زیر یوغ استعمار آمریکا که مستشارانش در مملکت ما هر چه جنایت می خواهند بکنند، بکنند و هیچ دستگاه فضایی حق نداشته باشد آنها را دستگیر کند.
درپی این مصوبه امام خمینی درچهارم آبان 1343 اقدام رژیم در تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد. پیش از سخنرانی امام، شاه برای بازداشتن ایشان از ایراد سخنرانی در چنین روزی، نماینده ای را به قم اعزام کرد، اما امام نماینده شاه را به حضور نپذیرفت و در روز موعود یکی از مهمترین سخنرانی های خود را در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد. این نطق به منزله محاکمه دخالتهای غیرقانونی هیات حاکمه آمریکا در ایران اسلامی بود. سخنرانی امام با این جملات آغاز شد: -... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت ، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان ، با کارمندهای فنی شان با کارمندان اداری شان ، باخدمه شان ... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می کنم ،ای ارتش ایران من اعلام خطر می کنم ،ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می کنم ... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند.ای سران اسلام به داد اسلام برسید.ای علمای نجف به داد اسلام برسید.ای علمای قم به داد اسلام برسید...
درهمین سخنرانی امام خمینی جملات معروف خود ـ آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست . با آمریکاست . رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما...
تمام گرفتاری ما از این آمریکاست . تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است ، اسرائیل هم از آمریکاست را بیان داشت.
همچنین، امام (ره ) در همین روز ـ4 آبان 1343ـ بیانیه ای صادر کرد : -دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است ، از آمریکاست . ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است .
در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان -سند بردگی ملت ایران < یاد شده است.
کاپیتولاسیون سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 23 اردیبهشت 1358، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران رسما لغو گردید.
آن زمان در بیانیه وزارت خارجه چنین آمده بود: به پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی ، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین ( کاپیتولاسیون ) از تاریخ 23/2/58 لغو شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: قانون کاپیتولاسیون قانونی ذلت بار برای ایران و ایرانیان بود.
حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس افزود: در آن زمان امام خمینی در اعتراض به این قانون فرمودند: اگر یک آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد ما حق برخورد با او را نداریم ولی اگر شاه ایران سگ آمریکایی را زیر بگیرد باید با او برخورد قضایی شود! وی اظهار داشت: به دنبال اعتراض شدید امام خمینی با این قانون، علمای دیگر هم اعتراض خود را نسبت به تصویب این قانون اعلام کردند.
خوشنویس ادامه داد: به دنبال اعتراض امام خمینی (ره )، علما و روحانیون گروه های سیاسی و ملی نیز این اعتراض ها را به جا و شایسته دانستند و از آن حمایت کردند.
وی اظهار داشت: اعتراض امام، علما و روحانیون و ملت ایران به حکومت و مدیریت آن زمان کشور، منجر به لغو قانون ننگین کاپیتولاسیون شد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: با یادآوری هر ساله این بخش از تاریخ شماره 403 ساعت 15:24 تمام
۰ نفر