۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4647309
T T
۰ نفر
..............................................................
ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/07/87 داخلی.اقتصادی.بهداشت.کشاورزی.تولید.کود.کمپوست.مازندران.
مسوول برنامه بهداشت کشاورزی مرکز سلامت محیط و کار کشور گفت: کشاورزی بستر مناسبی برای تولید کود کمپوست از ضایعات کشاورزی و روستایی می باشد.
دکتر "رضا عزتیان" روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در بابلسر افزود: ضایعات کشاورزی حجم قابل توجهی از پسماندهای روستایی در قالبهای مختلف اعم از دامداری ، پرورش کرم ابریشم ، زنبور عسل ، شیلات ، باغداری و غیره را تشکیل می دهد که با مدیریت پسماند می توان دوباره این سرمایه را به جامعه برگرداند.
وی یکی از معضلات و مشکلات زندگی در روستاها را فضولات دامی دانست و گفت: فضولات دامی با فضولات روستایی مرتبط است و اگر توجه کافی به آن نشود می تواند منشا مشکلات بیشتر در روستاها شود.
وی اشاره کرد: فضولات دامی فعالیت حشرات غیرمفید را به دنبال خواهد داشت و زمینه را برای انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام فراهم می آورد.
وی اظهار داشت: برای اجرای یک فعالیت توسط دستگاههای اجرایی مهمترین مساله این است که این فعالیتها به یک برنامه شناخته شده در دستگاه اجرایی متصل شود.
"عزتیان" افزود: انجام فعالیتها نیازمند بودجه ، کارشناس ، نظارت ، ثبت و گزارش دهی است و باید بستر مناسب برای ارایه این خدمات وجود داشته باشد در غیراینصورت امکان پیاده کردن اینگونه برنامه ها در سطح کشور امکان پذیر نخواهد بود.ک/3 506/7329/503/402 شماره 413 ساعت 15:39 تمام
۰ نفر