۱۵ خرداد ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4528315
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/03/15 سیاسی..
نیویورک - روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز متن پاسخ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به سر مقاله هفته گذشته آن روزنامه را به چاپ رسانده است که در آن با تکیه بر گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اتهاماتی تکراری علیه کشورمان مطرح گردیده بود.
در نامه نمایندگی کشورمان به این روزنامه آمده است ، بازرسان آژانس مذکور دسترسی باز و گسترده ای به تمام تاسیسات هسته ای ایران حتی فراتر از تعهدات معاهده ای ایران داشته اند و گزارش اخیر آژانس تاکید می کند که آژانس قادر بوده است کماکان عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را تائید نماید، امری که تاییدکننده ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است .
این جوابیه تصریح دارد:گزارش آژانس همچنین تاکید می کند که بازرسان آژانس از ماه مارس 2007، 9 بار بازرسی سرزده از تاسیسات غنی سازی ایران انجام داده اند و اشاره می نماید که چرخه سوخت هسته ای ایران تحت نظارت های آژانس می باشد.
نامه نمایندگی دائم کشورمان در ادامه اشاره دارد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز، قانونی و شفاف می باشد و ایران پیشنهاداتی را برای خنثی کردن تنش های بین المللی ارائه نموده و طرح ورود به مذاکره بدون قید و شرط برای بحث پیرامون تمام مسائل از جمله موضوع هسته ای را مطرح نموده است .
در پایان نامه مذکور، تعهد کشورمان به رعایت وظایفش براساس ان پی تی مورد تاکید مجدد قرار گرفته اما اضافه گردیده است ایران به عنوان یک اصل بنیادین هیچ گونه فشار غیر قانونی و اجبار و یا تهدیدی را که بدنبال محروم ساختن ایران از حقوق غیر قابل تفکیک آن می باشد، نخواهد پذیرفت .
اروپام 360 شماره 417 ساعت 23:38 تمام
۰ نفر