۶ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4492488
T T
۰ نفر
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/01/87 سیاسی.روابط بینالملل.جنگ = برخورد تسلیحاتی.تجاوز نظامی = حمله نظامی نظامیان یک فروند گشتی جنگی آمریکایی، روز دوشنبه هنگامی که در حال عبور از کانال سوئز بود، با شلیک بسوی قایقهای فروشندگان سیار مصری که به کشتی آنها نزدیک شده بودند، شلیک کرد و یک نفر از سرنشینان قایق مصری را کشته و دو مصری دیگر را زخمی کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره به نقل از یک مقام امنیتی مصری، کشتی جنگی آمریکایی با نام گلوبال پاتریوت که در دریای سرخ قرار داشت، هنگام عبور از کانال سوئز به سوی دریای مدیترانه، به سوی قایقهای کوچک متعلق به دست فروشهای مصری، شلیک کرد و یک نفر از سرنشینان این قایقها را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرد.
نظامیان مستقر در کشتی جنگی گلوبال پاتریوت مدعی شدند سرنشینان قایق های مصری پس از توقف به سوی این کشتی تیراندازی کردند و هنگامی که در حال نزدیک شدن به کشتی آمریکایی بودند، نظامیان مستقر در کشتی به سوی آنها تیراندازی کردند.
شماره 015 ساعت 03:36 تمام
۰ نفر