۷ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4414486
T T
۰ نفر
# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/07 سیاسی.انگلیس.جنک عراق لندن-سفیر انگلیس در سازمان ملل در زمان حمله به عراق در سال 2003 می گوید نبود حمایت بین المللی از حمله به عراق به معنای آن بود که شروع این جنک نامشروع است اما با این حال بوش و بلر بر تصمیم خود برای انجام این حمله اصرار داشتند. به گزارش ایرنا، سر جرمی گرین استاک در چهارمین روز از برگزاری جلسات عمومی کمیته تحقیق جنک عراق در انگلیس مدعی شد حمله به عراق قانونی بود اما وی در عین حال اقرار کرد: مشروعیت شروع این جنک زیر سوال بود. وی افزود: اگر شما کاری را به صورت داخلی انجام می دهید و اکثریت اعضای سازمان ملل فکر می کنند آن اقدام اشتباه، غیرمشروع و از نظر سیاسی غیرقابل توجیه است، شما ریسک بزرگی می کنید. گرین استاک گفت: اگر چه من فکر می کنم که جنک عراق قانونی بود اما تطابق حقوقی این جنک با قوانین بین المللی چیزی نبود که به طور کامل و به طور قطعی انجام شود. من به همین دلیل در پاییز سال 2002 تهدید کردم که اگر انگلیس بدون پشتیبانی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به جنک عراق برود، استعفا خواهم داد. سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل در ادامه افزود: باید میان قانونی بودن و مشروع بودن جنک عراق تفاوت قایل شد. سازمان ملل تاحدودی یک محیط دموکراتیک است...من جنک عراق را قانونی اما نامشروع می دانم زیرا از حمایت اکثریت اعضای سازمان ملل برخوردار نبود. این جنک حتی از حمایت اکثریت افکار عمومی انگلیس نیز برخوردار نبود. بسیاری از حقوقدانان معتقدند حمله سال 2003 آمریکا و انگلیس به عراق از نظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است زیرا بدون تایید سازمان ملل انجام شد و بازرسان سازمان ملل هیچ نشانی از سلاحهای کشتار جمعی در عراق نیافته بودند. برخی دیگر معتقدند آمریکا و انگلیس پیش از بررسی گزینه حمله به عراق می توانستند گزینه تحریم های شدیدتر را بررسی کنند و از طرق صلح آمیز موضوع را حل و فصل کنند. گرین استاک درباره نظر خود مبنی بر قانونی بودن جنک عراق تصریح کرد: در قوانین بین المللی هیچ دادگاه عالی وجود ندارد. این به نظر هر کدام از کشورها بستگی دارد که خود بخواهند به تصمیمات دادگاه بین المللی در لاهه پایبند باشند یا نه. عراق عضو این دادگاه نبود بنابراین ما این گزینه را در نظر نگرفتیم. وی همچنین افزود: من با مشارکت نظامی انگلیس در حمله به عراق که بدون قطعنامه سازمان ملل انجام گرفت کاملا مخالف بودم. انگلیس در طول شش سال در عراق 179 کشته و بیش از 800 زخمی داد و برای این جنک خانمانسوز 7میلیارد پوند از پول مالیات دهندگان را هزینه کرد. انگلیس 3700نیرو در عراق داشت که هم اکنون تنها کمتر از 100 نفر از آنان برای آموزش های نظامی در آن کشور باقی مانده اند. هفته گذشته همچنین سر کریستوفر مئیر سفیر سابق انگلیس در آمریکا به کمیته تحقیق جنک عراق گفت: دولت تونی بلر یک سال پیش از حمله به عراق به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر خواسته آمریکا برای حمله به عراق اتلاف وقت است و انگلیس باید به دنبال ارایه پیشنهاداتی برای چگونگی حمله به عراق باشد. اروپام 345**333**
۰ نفر