۶ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4414311
T T
۰ نفر
# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/06 فرهنگی.نماز.عید قربان.ایتالیا رم- بیش از25 هزار تن از مسلمانان مقیم پایتخت ایتالیا روزجمعه دریکی ازمیادین اصلی شهر رم ومسجد بزرک پایتخت این کشورنماز شکرگزاری عید قربان را به جای آوردند. به گزارش ایرنا، حدود بیست هزار تن از مسلمانان مقیم پایتخت ایتالیا صبح امروز و در نوبت های مختلف در مسجد بزرک شهر رم و نیزحدود پنج هزار تن ازمسلمانان ساکن پایتخت وشهرک های اقماری درمیدان ویتوریو (Vittorio ( رم به اقامه نماز عید قربان پرداختند. پائولو لوئیجییکی ازشهروندان ایتالیایی در گفت وگو با ایرنا گفت : مشاهده مسلمانان و مومنان نمازگزارکه به صورت منظم درصفوف اقامه نماز ایستاده بودند نشانه اعتقاد راسخ آنان به خداوند یکتا و ستایش و عبادت در برابر خالق خود است. وی افزود: مشاهده هزاران تن از مسلمانان نمازگزار دریکی از میادین پایتخت کشور اروپایی درحالی که به طورمنظم بر روی زمین زانو زده و به سجده در برابر خدا نماز شکر به جای می آوردند، برای ما باور نکردنی است. این شهروند ایتالیایی خاطرنشان کرد: این گروه از مسلمانان بدون هیچگونه مزاحمت برای سایر شهروندان و اختلال در تردد خودروهای عبوری و ایجاد ترافیک شهری پس از اقامه نماز به محل کار خود باز گشتند. هم اکنون بیش ازیک میلیون مسلمانان که اکثریت آنان کشورهای افریقایی وعربی هستند درایتالیا زندگی می کنند صبح امروزمصادف با عید مذهبی قربان درپایتخت و شهرهای ناپل، میلان، تورینو، بولونیا و جنوا نماز شکر به جای آوردند. اروپام ** 2171 ** 1415**1064
۰ نفر