۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4361394
T T
۰ نفر
# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/20 اجتماعی.عزداری.شهادت امام علی کرمانشاه - مردم استان کرمانشاه در سالروز شهادت امیر مومنان حضرت علی ( ع ) با به راه انداختن دسته های سینه زنی و زنجیرزنی در خیابانها و محلات به سر و سینه زدند. به گزارش خبرنگاران ایرنا دسته های سینه زنی و زنجیر زنی روز جمعه در نقاط مختلف استان بخصوص امام متبرکه در سوک شهادت امام اول شیعیان به عزاداری و سینه زنی پرداختند. براساس این گزارش هیاتهای عزاداری کرمانشاه نیز با طی کردن خیابانها و محلات در مسجد جامع تجمع کرده و در عزای حضرت علی (ع ) به سوگواری پرداختند. مر اسم احیا ی دومین شب قدر نیز تا پاسی از بامد اد امروز با حضور هز ار ان نفر از روزه د ار ان مومن در مساجد شهرها و روستاها ی استان کرمانشاه برگز ار شد. در این مر اسم معنو ی شرکت کنندگان با قر ائت د عا ی جوشن کبیر و ر از و نیاز به درگاه خالق هستی آیین احیا ی شبها ی قدر را به جای آورده و در سوک شهادت امیر مومنان حضرت علی اشک ماتم ریختند.
در این آیین ها روحانیون در خصوص فضیلت شبها ی قدر و خصایل حضرت علی (ع) سخنرانی کرده و مد احان ا هل بیت عصمت و طهارت نیز در فر اق امیر مومنان به مدیحه سر ایی پرد اختند. حضور جو انان و نوجو انان در آیینها ی شب قدر کرمانشاه چشمگیر است استان کرمانشاه د ار ا ی بیش از 800 مسجد و تکایا است . 567/659
۰ نفر