۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4361302
T T
۰ نفر

جمعیت جهان به 6 میلیارد و 810 میلیون نفر رسید

۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4361302
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/20 اقتصاد.جمعیت.جهان جمعیت جهان در میانه سال 2009 میلادی به 6 میلیارد و 810 میلیون نفر رسید که 18درصد آن در کشورهای توسعه یافته و بقیه در کشورهای در حال توسعه، زندگی می کنند. براساس گزارش سایت دفتر مرجع جمعیت که محل آن در آمریکا است، رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته 2/0 درصد و در کشورهای در حال توسعه 2.1 درصد است بررسی های نشان می دهد، سهم کشورهای در حال توسعه در افزایش جمعیت جهان بالا است به طوری که بیشتر کشورهای توسعه یافته یا با رشد صفر و یا رشد منفی جمعیت، مواجه هستند. افزایش و یا کاهش جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبعات خاص خود را خواهد داشت زیرا از یکسو کشورهای پیشرفته به دلیل سالخوردگی جمعیت با کاهش نیروی کار مواجه می شوند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش بی رویه و بی برنامه جمعیت با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مواجه خواهند شد. نتایج این گزارش نشان می دهد، هم اکنون 27 درصد جمعیت جهان کمتر از 15 سال و هشت درصد بیش از 65 سال سن دارند. نسبت یادشده در کشورهای توسعه یافته 17 درصد زیر 15 سال و 16 درصد بیش از 65 سال است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه این نسبت به ترتیب 30 و 6 درصد است. در این گزارش جمعیت جهان در سال 2050 میلادی 9 میلیارد و 421 میلیون پیش بینی شده است. به عبارتی جمعیت جهان 38 درصد، کشورهای توسعه یافته هفت درصد و در حال توسعه 45 درصد افزایش می یابد. بیشترین رشد جمعیت در کشورهای افریقایی است به طوری که برخی از این کشورها، دارای رشد بیش از سه درصد هستند. کشورهای غرب اروپا شامل ایرلند، لیتوانی و آلمان دارای رشد منفی جمعیت هستند وکشورهای شرق اروپا نیز به غیر از لهستان، دارای رشد منفی جمعیت می باشند. براساس پیش بینی انجام شده، جمعیت ایران در سال های 2025 و 2050 میلادی به ترتیب به 88 و 100 میلیون و 200 هزار نفر می رسد. هم اکنون 28 درصد جمعیت زیر 15 سال و پنج درصد بیش از 65 سال، سن دارند. بسیاری از کارشناسان جمعیتی معتقدند، افزایش جمعیت در صورتی که به درستی به کار گرفته شود، می تواند به عنوان نعمت محسوب شود و در صورتی که افزایش جمعیت به دنبال بی برنامگی و بی هدفی صورت گیرد معضلی است که می تواند مشکلات بی شماری را در کشورها، ایجاد کند. اقتصام ** 9123 ** 1558
۰ نفر