۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 4324015
T T
۰ نفر
# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/19 اقتصاد.دهلی نو.رشد اقتصادی دهلی نو - صندوق بین المللی پول آمار هند در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال 2009 مبنی بر رقم بالای 7 درصد را رد کرد و آن را 5 و 4 دهم درصد اعلام کرد. به گزارش ایرنا، در شرایطی که آمار داخلی هند بر دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 7 درصدی درسال 2009 تاکید دارند، صندوق بین المللی پول این رشد را حتی درصورت بحران مالی جهانی و انقباض یک و 4 دهم درصدی اقتصاد جهانی رقم 5 و 4 دهم درصد اعلام کرد. بنابر آمار صندوق بین المللی ؟ رشد اقتصادی هند در ماه اوریل 4 و 5 دهم درصد بوده است . اعلام نظر صندوق بین المللی در شرایطی است که در برنامه بودجه سال 2009-2010 دولت هند رشد 9 درصدی پیش بینی شده است. گزارش آمار صندوق بین المللی همچنین رشد اقتصادی چین رقیب اصلی هند در آسیا را 5.7 درصد در مقابل این رقم در ماه آوریل که 5.6 درصد می بود اعلام کرده است. بنابر این گزارش تاثیر بحران مالی به سمت کاهش پیش می رود اما سرعت برای بهبود شرایط و بازگشت به قبل و ثبات ؟ آرام می باشد. احزاب و شخصیت های مخالف دولت هند نیز امروز از اینکه من موهن سینک نتوانسته به اهداف اقتصادی اعلان شده دست پیدا کند او را مورد انتقادهای تندی قرار دادند. آساق. 310 . 2165
۰ نفر