۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4253603
T T
۰ نفر

مصوبات استانی

۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4253603
600 میلیارد ریال برای طرح بیابان زدایی در خوزستان اختصاص یافت ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/29 اقتصاد.بیابان زدایی.خوزستان اهواز _ مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب از اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار برای طرح 200 هزار هکتاری بیابان زدایی در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه سازمان منطقه ویژه اقتصادی، جواد ذراتی گفت: این مبلغ برای اجرای طرح در سال نخست اختصاص یافت و پنج درصد آن به میزان 30 میلیارد ریال در اختیار اداره کل منابع طبیعی خوزستان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این طرح در شمار مصوبات سفرهای استانی هیات دولت است که بر اساس آن طبق موافقتنامه اداره کل منابع طبیعی خوزستان به عنوان کارفرما و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به نیابت از وزارت نفت تامین کننده اعتبار طرح است.
او گفت: بر اساس برآوردها این طرح باید در مدت پنج سال با اعتبار اولیه چهار هزار و 800 میلیارد ریال در عرصه های بیابانی شش شهرستان استان خوزستان اجرا شود.
مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: این شرکت از نظر تامین منابع مالی طرح مشکلی ندارد و با ارسال به موقع صورت وضعیت پیشرفت طرح از سوی کارفرما نسبت به پرداخت اعتبار اقدام خواهد شد.
7153 شماره 211 ساعت 16:49 تمام
۰ نفر