۹ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4218381
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/11/09 سیاسی.آلمان.مصر برلین - نشریه اشپیگل آلمان با درج مقاله ای درباره تحولات مصر نوشت: مردم مصر به دنبال ساقط کردن نظام حسنی مبارک هستند.
به گزارش ایرنا، این نشریه با اشاره به اینکه سخنان دیشب رییس جمهوری مصربرای مردم این کشور کافی نبود، نوشت: قبل از این سخنرانی شایعه شده بود که مبارک از این کشور خارج شده است.
این نشریه افزود: مردم مصر، مبارک را نمی خواهند و ظاهرا وی متوجه نشده است که روز جمعه به چه دلیل صدها هزار نفر به خیابان های شهرهای مصر آمده و با پلیس درگیر شدند.
اشپیگل ادامه داد : حسنی مبارک در سخنان خود به جای استعفا اعلام کرد که دولت را عوض می کند.
به نوشته اشپیگل، مردم مصر در شعارهای خود یادآور شدند که 30سال حضور در راس قدرت برای مبارک کافی است و نظام حکومتی و سیاسی وی باید سقوط کند.
این نشریه می افزاید: اینکه قدم بعدی در مصر چه خواهد بود، همچنان نامعلوم است و برای لحظاتی کوتاه این تصور بود که مصرهم مانند تونس در استانه یک انقلاب است، اگرچه این اعتراضات هنوز تمام نشده است.
روزنامه تاگس سایتونگ نیز با درج اینکه اتفاقات کنونی مصر در گذشته قابل تصور نبود، نوشت: این اتفاقات صحنه سیاسی دنیای عرب را دگرگون کرده و تکثرگرایی جدید سیاسی در این کشورها را که فراتر از ایده های غرب خواهد بود، شکل می دهد.
روزنامهاشتوتگارترسایتونگ نیز با درج اینکه حمایت غرب از مبارک نیز مانند حمایت از بن علی کاهش می یابد، نوشت: سرآغاز جدیدی در برخی از کشورهای عربی در حال شکل گیری است.
روزنامه راینیشه پست هم با اشاره به اینکه وقت مبارک سررسیده است، جنبش اعتراضی در مصر را یک جنبش وسیع و چالش بزرگی برای این رژیم که 30سال مردم خود را سرکوب کرده است، دانست.
روزنامه وستفالن بلات چاپ بیلفلد نیز نوشت: اعتراضات در تونس به مصر و الجزایر و یمن هم رسیده است و حاکمان استبدادگر جهان عرب نگران از دست دادن قدرت خود هستند.
به نوشته این روزنامه، شعارهای دیروز مردم مصر نشان از خشم و یاس و ناامیدی آنان از رژیم مبارک دارد.
گفتنی است روز گذشته صدها نفر در حمایت از اعتراضات مردم مصر در مقابل سفارت این کشور در برلین تجمع کرده و با آنان اعلام همبستگی کردند.
امروز نیر قرار است حزب چپها در مقابل سفارت مصر در برلین تجمع سکوت برگزار کنند.
اروپام 1985**250** شماره 682 ساعت 19:06 تمام
۰ نفر