۷ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4217230
T T
۰ نفر

معاون سیاسی وزیرکشور

۷ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4217230
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها موفقیت بزرگی برای کشور بود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/11/07 سیاسی.وزارت کشور.معاون سیاسی شهرکرد- معاون سیاسی وزیر کشور به تبعات و پیامدهای سازنده و اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد وگفت: اجرای این کار با درایت وبرنامه ریزی مجدانه رییس جمهوری، موفقیت بزرگی برای توسعه همه جانبه کشور است.
سید صولت مرتضوی روز پنجشنبه در آیین معارفه فرماندار شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری استفاده صحیح از منابع کشور را مهمترین دستاورد طرح هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: همکاری وهمراهی مردم به عزم دولت دراجرای موفق این طرح کمک کرد.
وی با اشاره به تلاش و برنامه ریزی های موفق دولت برای حضور قدرتمند وموثر کشور در عرصه نظام بین الملل گفت: موج بیداری کنونی درجهان ناشی از دیپلماسی قوی وکار آمد دولت دکتراحمدی نژاد بویژه سخنرانی در سازمان ملل و ایستادگی دربرابر قدرت های بزرگ وزورگو در دفاع از برنامه صلح آمیز هسته ای بوده است.
استاندارچهارمحال وبختیاری نیز دراین جلسه گفت: به برکت توجه دولت نهم ودهم دراین استان موفقیت های خوبی حاصل شده است .
علی اصغر عنابستانی تحقق اهداف دولت و توسعه استان را مهمترین مولفه و رسالت کاری مدیران اجرایی دانست وتصریح کرد:دراین راستا گامهای مطلوبی نیز برداشته شده است.
به گزارش ایرنا، دراین مراسم مراد کاظمی به عنوان فرماندار شهرکرد معرفی و از خدمات سید سعید زمانیان فرماندار سابق این خطه قدردانی شد.
671 شماره 395 ساعت 17:54 تمام
۰ نفر