۱۱ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4183998
T T
۰ نفر

سلطانیه: سیاست های دوگانه محکوم به شکست است

۱۱ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4183998
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/11 سیاسی.سلطانیه.شورای حکام.بیانیه وین- سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پنج شنبه شب در نشست فصلی شورای حکام آژانس سیاست های دوگانه از نوع چماق و هویج و یا تحریم و مذاکره را محکوم به شکست دانست.
علی اصغر سلطانیه در این نشست با استناد به تجارب دهه های گذشته سیاست های دوگانه را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: باید فصل تازه ای بر اساس احترام متقابل و برابری طرفین، با هدف افزایش همکاری و اعتماد متقابل گشوده شود.
سلطانیه در نشست شورای حکام گفت: در آغاز بر خود فرض می دانم که قدردانی مردم و دولتم را از حمایت بی وقفه خانواده جنبش عدم تعهد متشکل از بیش از 100 کشور عضو، که در بیانیه ای که توسط دوست عزیزم جناب آقای فوازی سفیر مصر منعکس شد، ابراز دارم.
سلطانیه افزود: جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان، حق دارند حقایقی را که به دلیل انگیزه های سیاسی در آژانس و نیز رسانه های معدود کشورهای غربی، یک جانبه و گزینشی منعکس و به طور مناسب منعکس نشده اند، بدانند.
به نظر می رسد که برخی در خلا فعالیت می کنند و کاملا این واقعیت را نادیده می گیرند که اساسنامه آژانس تنها چهارچوب قانونی برای اقداماتمان است.
در این نشست من خود را متعهد می دانم که بر جنبه های قانونی موضوع هسته ای ایران که از سال 2002 تا کنون در دست بررسی است، بپردازم.
سلطانیه گفت: عملگرایانه ترین راه ارجاع به مفاد آژانس و قضاوت این است که اقدامات صورت گرفته همچون تصمیمات و قطعنامه های آژانس مطابق با روح و متن اساسنامه آژانس هستند یا خیر؟ سفیر و نماینده ایران در آژانس گفت: من باید برای روشن نمودن اذهان، تسهیل استناداتم و ثبت برای قضاوت نسلهای آتی مفاد مرتبط را نقل قول نمایم: ماده :2 اهداف آژانس باید در پی تسریع و ارتقای نقش انرژی اتمی در صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان باشد. تا آنجایی که در توان دارد آژانس باید تضمین نماید کمکی که ارایه می کند یا به درخواستش یا تحت نظارت یا کنترلش ارایه می شود برای هیچ هدف نظامی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
ماده :3 کارکردها آژانس اختیار دارد 1 - تحقیق و توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای استفاده های صلح آمیز در سراسر جهان را تشویق و تسهیل نماید و اگر در خواست شد به عنوان واسطه به هدف تضمین اجرای خدمات یا تامین مواد، تجهیزات یا تاسیسات از یک عضو به عضو دیگر آژانس عمل نماید و به اجرای فعالیت یا خدمات مفید در تحقیق و تو سعه و یا کاربرد عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز بپردازد.
2 - مطابق با این اساسنامه مواد، خدمات، تجهیزات، و تسهیلات جهت اجرای ملزومات تحقیق و توسعه و کاربردهای عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز شامل تولید نیروی هسته ای، با توجه لازم به نیازهای مناطق کمتر توسعه یافته جهان را ارایه نماید.
3- مبادله اطلاعات علمی و فنی استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را ارتقا دهد.
4- آموزش دانشمندان و متخصصان در زمینه استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را تشویق نماید.
سلطانیه گفت بر اساس مفاد فوق الذکر به سادگی می توان نتیجه گرفت که آژانس یک سازمان فنی بین المللی است که صرفا برای تقویت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از طریق تسریع ، تقویت، کمک، و تشویق کشورهای عضو تشکیل شده است.
2- پادمان و بازرسی های آژانس ماهیت داوطلبانه و در صورت در خواست را دارند چرا که الف: ماده 2 می گوید: - تا آنجایی که در توان دارد آژانس باید تضمین نماید که کمکی که ارایه می کند یا به درخواستش یا تحت نظارت یا کنترلش ارایه می شود برای هیچ هدف نظامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. < بنا بر این آژانس می تواند بازرسی از مفاد و تجهیزاتی بعمل آورد که در اختیار کشورها قرار داده است برای اینکه تضمین کند که برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار می گیرند..
ب- ماده 3 به صراحت می گوید: - .... اگردرخواست شد که چنین نماید، به عنوان واسطه به هدف تضمین اجرای خدمات یا تامین مواد، تجهیزات یاتاسیسات از یک عضو به عضو دیگر آژانس اقدام نماید < بنابراین اگر تامین مواد یا تجهیزات هسته ای از یک کشور به کشور دیگر مستلزم نظارت آژانس است، پس آژانس توسط کشورهای دریافت کننده دعوت شده است تا به اجرای پادمان و بازرسی صرفا از آن مواد و تجهیزات مشخص بپردازد.
3- آژانس سازمان اطلاعاتی نیست و هیچ حقی ندارد که در امور داخلی کشورها از جمله سیاست، برنامه و فعالیتهای هسته ای کشورها مداخله نماید و امنیت ملی آنها را به خطر افکند.
4- اطلاعات محرمانه ای که آژانس از طریق پروژه های همکاری فنی یا بازرسی دریافت می کند، باید حفظ شوند.
5 ـ آژانس یک سازمان مستقل است و حتی مثل سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی خواربار و غیره جزو یکی از کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل متحد طبقه بندی نشده است. مدیر کل باید صرفا مطابق موافقتنامه رابطه آژانس با سازمان ملل درباره فعالیتهای خود به مجمع عمومی اطلاع دهد. بنابراین آژانس به عنوان تابع سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل در نظر گرفته نشده است. برخی اعضای سازمان ملل متحد عضو آژانس انرژی اتمی نیستند. در هیچ کجای اساسنامه آژانس کسی نمی تواند موادی را بیابد مبنی بر اینکه آژانس مکلف به اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
سلطانیه افزود: تعهدات اعضای سازمان ملل متحد را باید از تعهدات آنها مطابق اساسنامه از هم تمیز داد. سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند برای آژانس تعیین تکلیف کند یا دستور دهد که چگونه و چه وقت و چه کار کند 6- مطابق ماده 12 c اساسنامه در صورت هر گونه عدم پایبندی، تنها به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطلاع داد. هیچ ماده ای در اساسنامه نیست که نشان دهد آیا سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل حق دارد که به آژانس دیکته کند که در آینده چکار کند. اعضای سازمان ملل متحد مخاطب تصمیمات آن هستند نه دبیرخانه آژانس از جمله مدیر کل.
اعضای آژانس برای مدیر کل وظایفش را تعیین می کنند نه اعضای سازمان ملل متحد یا دبیر کل سازمان ملل متحد.
نماینده ایران در آژانس گفت: بر اساس واقعیتهای حقوقی غیر قابل انکار می خواهم مروری بر مساله هسته ای ایران داشته باشم: الف ـ طبق گزارشهای مدیران کل قبلی و کنونی هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد و فعالیتهای هسته ای ایران به سمت اهداف ممنوع وجود نداشته است.
ب ـ آژانس توانسته است راستی آزمایی را در ایران ادامه دهد.
ج ـ مطابق ماده 12 c تنها در صورتی که بازرسان عدم پایبندی را تشخیص دهند باید به مدیر کل گزارش خود را ارائه دهند و سپس او نیز به شورای حکام گزارش می دهد. سپس شورا باید به اعضا، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد. این فرایند حقوقی در مورد مساله ایران رخ نداده است.
هیچگاه بازرسان یا مدیر کل عدم پایبندی را تشخیص ندادند بلکه تنها تعدادی از اعضای شورای حکام مدعی عدم پایبندی شدند و مساله را به زور به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کردند.
سلطانیه افزود: لازم به یادآوری است که کشورهای مورد بحث (سه کشور و اتحادیه اروپا و آمریکا) مفهوم عدم پایبندی را برای قبل از سال 2003 یعنی تنها پس از تقریبا سه سال که ایران تعلیق داوطلبانه را به دنبال رفتار غیر صادقانه آنها که خواهان تعلیق موقت در سال 2003 بودند و مصمم به هدایت آن به توقف کامل بودند، مطرح کردند.
د ـ حتی در قطعنامه های سه کشور و اتحادیه اروپا از جمله قطعنامه اخیر که برای دخیل شدن شورای امنیت سازمان ملل اصرار داشت عبارتی بدین شکل وجود داشت که: -تعلیق یک اقدام اعتماد ساز و از لحاظ حقوقی الزام آور و داوطلبانه نیست.< پس چرا آنها تعلیق داوطلبانه را به عنوان عدم پایبندی مد نظر قرار دادند.
ه ـ ـ طبق ماده 12 c اساسنامه مساله عدم پایبندی تنها در مورد کشوری صادق است که ماده و تجهیزات هسته ای را از آژانس بگیرد ولی آن را برای اهداف ممنوع استفاده کند. بنابراین مفهوم -کشور یا کشورهای گیرنده < در این ماده استفاده می شود. برای مثال این ماده می گوید: -شورا باید از کشور یا کشورهای گیرنده بخواهد تا بی درنگ هر گونه پایبندی را که بنا به دریافت آنها رخ داده است چاره سازی کنند.< یا می گوید: -در صورتی که کشور یا کشورهای گیرنده نتوانند کاملا اقدام صحیحی را در چارچوب یک زمان معقول انجام دهند شورا ممکن است یکی یا هر دوی اقدامات زیر را به انجام رساند: -انقطاع یا تعلیق کمکهای آژانس یا یکی از اعضا و فراخواندن مواد و تجهیزاتی که در دسترس عضو یا گروهی از اعضای گیرنده قرار گرفته است.< هیچ یک از مواد یا تجهیزاتی که آژانس با آنها سر و کار دارد و هر دو مدیر کل قبلی از سال 2003 آن را گزارش کرده اند یا تقریبا بیست سال قبل از 2003 به آن اشاره شده از آژانس دریافت نشده است.
نتیجه این است که بر اساس واقعیات حقوقی همه اقدامات از جمله قطعنامه های شورای حکام و قطعنامه های شورای امنیت که مبتنی بر قطعنامه های شورای حکام است هیچ گونه توجیه حقوقی ندارد و نمی تواند اجرا شود.
سلطانیه افزود: توجه داشته باشید جزئیات توضیحی بررسی گزارش مدیر کل سند GOV62/2010/() است که به عنوان سند INFCIRC برای اطلاع کشورهای عضو و افکار عمومی توزیع و منتشر شده است. لذا با توجه به محدودیت زمانی من از پرداختن به جزئیات آخرین گزارش مدیر کل خودداری می کنم و بر نگرانی های اصلی زیر تمرکز می کنم : 1- گزارش باید به روشنی بین اقدامات حقوقی الزام آور، داوطلبانه و موارد قابل بحث تمایز قائل شود.
اول: موضوعات و اقداماتی که متکی بر چارچوب توافقنامه جامع پادمان ( INFCIRC214/) هستند. گزارش بازرسی های معمول از تمام تاسیسات هسته ای از جمله غنی سازی در این دسته قرار می گیرند.
دوم : اقداماتی که ایران صورت داده است و یا ایران بنا به درخواست آژانس به عنوان اقدامات داوطلبانه به منظور تسهیل فرآیند راستی آزمایی انجام داده است.
سوم : درخواست های قابل بحث است که دبیرخانه آنها را به عنوان تعهدات ایران تلقی می کند اما ایران براساس دلایل قانونی مکتوب، موافق با آن نیست و آنها را خارج از ماموریت قانونی آژانس می داند.
سلطانیه گفت: درخواست از ایران برای تعلیق غنی سازی و ساخت و ساز رآکتور تحقیقاتی آب سنگین (40-IR), مطرح نمودن موارد ادعایی در خصوص ابعاد نظامی به طور خاص موشکها و مواد با قابلیت انفجار زیاد ، به بهانه قطعنامه های شماره 437 ساعت 23:13 تمام
۰ نفر