۱۱ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4183916
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/11 دین.سازمان تبلیغات.کنگره گرگان - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دیدگاه اسلام احیاء کننده نقش حقیقی زن در جامعه است.
آیت اله محمدعلی تسخیری روز پنج شنبه در کنگره منطقه ای جایگاه زن در نظام اسلامی در گرگان افزود: دیدگاه بشریت به زن بر مبنای افراط و تفریط بوده که یا زن را به عنوان کالا و بازیچه مردان قرار داده و یا این که آنها را مهجور و بیرون از جامعه قرار می دهد.
وی با بیان این که دستورات اسلام اهمیت حقیقی به زن را نشان می دهد تصریح کرد: در دین مبین اسلام، زن و مرد در راه تکامل انسانی برابرند و تساوی کامل برای آنها در تکامل معنوی وجود دارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به ولایت مشترک مرد و زن نیز تصریح کرد: در اسلام زن و مرد ولایت مشترک در جامعه دارند و در مسیر رشد، اخلاق و امر به معروف و نهی از منکر جامعه، به طور کامل سهیم هستند.
وی با اشاره به موضوع قوامیت مردان بر زنان گفت: گاه تفسیر نادرستی در این باره شده و از آن به افضلیت مردان بر زنان استفاده شده که آیات قرآن به طور دقیق نشان می دهد که هیچ افضلیتی در این کار نیست.
آیت اله تسخیری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اسلام دینی واقع نگر است و اصولی را برای تحکیم بنیان خانواده ارائه کرده است.
7463/602/506 شماره 355 ساعت 18:02 تمام
۰ نفر