۱۱ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4183794
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/11 علمی آموزشی.علمی.فناوری ایلام - معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: جلوگیری از مهاجرت به خارج و داخل کشور جزو رویکردهای اساسی دفاتر نخبگان در کشور است.
به گزارش ایرنا، نسرین سلطانخواهدر گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مهاجرت نخبگان فقط محدود به خارج از کشور نمی شود،اضافه کرد: تلاش شده است تا شرایط لازم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان از استانهای کمتر توسعه یافته و محروم به مناطق برخوردار نیز فراهم شود.
وی ادامه داد:کوشش این است که با استفاده بهینه از امکانات بتوان برای جلب، هدایت و حمایت از نخبگان در استانهای کمتر توسعه یافته اقدام کرد.
معاون علمی رییس جمهوری افزود: دستگاه های اجرایی با کمک دفاتر نخبگان در استانها مکلفند زمینه لازم را برای اجرای طرحهای تحقیقی و پژوهشی برای نخبگان در هر استان فراهم کنند.
سلطانخواه افزود: استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان درهر منطقه باعث می شود که نخبگان از دیگر از استانهای محروم به مناطق برخوردار مهاجرت نکنند.
به گفته وی، استانهای محروم باید بتوانند از مزیت های علمی نخبگان خود در بخشهای مختلف بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون 10هزار نخبه در کلیه استانهای کشور شناسایی شده اند و براساس برنامه ریزی همواره بر تعداد آنان افزوده می شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با هدف شرکت در آیین راه اندازی دفتر نخبگان به استان ایلام سفر کرده است.
7173/633 شماره 233 ساعت 14:04 تمام
۰ نفر