۱۱ مهر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4146467
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/11 اجتماعی.وزارت بهداشت.پروژه.سند جامع نیروی انسانی تهران - وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حکمی حسین مبارکی را به سمت مدیر پروژه تدوین نیروی انسانی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مبارکی سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این وزارتخانه است و با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه تدوین سند جامع نیروی انسانی منصوب شده است.
وزیر بهداشت در این حکم، نیروی انسانی را منبع استراتژیک طراحی و اجرای نظام ها و فرآیندهای ارایه خدمات در نظام سلامت کشور دانست و ادامه داد : به منظور حداکثرسازی بهره گیری از این منبع مهم و تاثیرگذار، ضرورت دارد برنامه های مختلفی مرتبط با این موضوع، به صورت یکپارچه و هماهنگ مطابق با یک سند جامع در دستور کار قرار گیرد.
دستجری در ادامه این حکم خطاب به مبارکی تاکید کرده است : انتظار می رود تا با هماهنگی سایر مراکز و گروه های ذینفع بخش سلامت اعم از داخل و خارج وزارتخانه و با به کارگیری روش های علمی و استاندارد، این پروژه را با استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور به سرانجام مطلوب برسانید.
در حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، محورهای پروژه -تدوین سند جامع نیروی انسانی < ، طراحی و تدوین سند عرضه و تقاضای منابع انسانی بخش سلامت، تدوین سند راهنما برای هماهنگ سازی مجموعه سیاست ها و استراتژی های منابع انسانی بخش سلامت با سیاست ها و استراتژی های بالادستی آن، تکمیل و توسعه بانک اطلاعات منابع انسانی بخش سلامت و طراحی و استقرار سیستمی برای دیده بانی منابع انسانی را عنوان شده است.
اجتماعی *1828** شماره 508 ساعت 17:47 تمام
۰ نفر