۸ مهر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4144933
T T
۰ نفر

احتمال استعفای سعدحریری

۸ مهر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 4144933
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/08 سیاسی.خارجی.حریری.لبنان بیروت - سعد حریری نخست وزیر لبنان به برخی از شخصیت های این کشور از جمله ولید جنبلاط رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان گفته است که درصدد استعفاء از سمت نخست وزیری است.
به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی الاخبار روز پنجشنبه با بیان این خبر افزود: حریری تهدید کرده است که اگر بند مربوط به کمک لبنان به دادگاه بین المللی رفیق حریری تصویب نشود، استعفاء خواهد کرد.
مخالفان دولت لبنان می گویند دادگاه بین المللی از مسیر خود خارج شده و به آلت دست آمریکا و اسراییل تبدیل شده است و حاضر به دادن رای مثبت خود در مجلس برای تصویب به کمک مالی لبنان به دادگاه بین المللی لبنان نیستند . آنها بر این باورند که کلید کشف حقیقت در مورد ترور حریری، بازخواست از شاهدان دروغین است.
نزدیکان حریری می گویند که استعفای وی به منزله ایجاد بحران و خروج از توافق ملی در مورد دادگاه حریری است.
نبیه بری رییس مجلس لبنان نیز به روزنامه لبنانی النهار که رور پنجشنبه منتشر شد گفت: لبنان تحمل ادامه وضعیت متشنج کنونی را ندارد و نمی تواند در انتظار وضعیت سیاسی کنونی و لجبازی ها باقی بماند.
وی افزود: در انتظار نشست آینده هیات دولت با حضور رییس جمهوری برای شنیدن گزارش وزیر دادگستری در مورد شاهدان دروغین هستیم.
روزنامه لبنانی اللواء نیز نوشت که حزب الله می داند اگر مخالفان دولت از دولت خارج شوند، میشل سلیمان رییس جمهوری در معرض حمله انتقاد گروه 14 مارس قرار خواهد گرفت.
الدیار نیز به نقل از محافل مخالف دولت لبنان نوشت که احتمال دارد که کیفرخواست دادگاه حریری به زودی صادر شود.
این روزنامه نوشت که با صدور کیفرخواست دادگاه حریری احتمال فراوان وجود دارد که حریری از پست نخست وزیری لبنان استعفاء دهد که با استعفای دولت، دولت دیگر قادر به اجرای قطعنامه های بین المللی و پیامدهای کیفرخواست دادگاه بین المللی نخواهد بود.
روزنامه الاخبار هم نوشت از آن جا که سوریه نگران اوضاع لبنان پس از صدور کیفرخواست دادگاه حریری است از عربستان سعودی خواسته است تا با استفاده از نفوذ خود صدور کیفرخواست دادگاه حریری را برای زمان نامحدودی به عقب بیندازد.
خاورم ** 1080**1030**2020 شماره 385 ساعت 22:34 تمام
۰ نفر