۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 4040662
T T
۰ نفر

یک منبع آگاه به ایرنا خبر داد

۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 4040662
جزییات معرفی علی نیکزاد به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/03/01 اقتصاد.نیکزاد.مسکن تهران-یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد که دولت با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، آقای علی نیکزاد را جهت تصدی وزارت امور زیربنایی، معرفی کرده است.
به گزارش ایرنا در این لایحه، شرح وظایف دو وزارتخانه ادغام شده مسکن و راه و ترابری در قالب وزارت امور زیربنایی از سوی دولت تنظیم و جهت بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
دولت در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری را در یکدیگر ادغام کرد و آقای نیکزاد وزیر سابق مسکن و شهرسازی را در راس وزارتخانه جدید ایجاد شده تحت عنوان وزارت امور زیربنایی قرار داده است.
نیکزاد تا زمان کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، به طور موقت مسوولیت وزارت امور زیربنایی را برعهده خواهد داشت.
ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
در این قانون تصریح شده است که وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
اقتصام 1319** شماره 538 ساعت 16:33 تمام
۰ نفر