۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 4006463
T T
۰ نفر

وزیر بازرگانی در گفت وگو با ایرنا /

۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 4006463
آمایش تجاری ؟ زیرساختی مناسب برای جهاد اقتصادی در حوزه بازرگانی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/13 اقتصاد.بازرگانی.غضنفری تهران - وزیر بازرگانی معتقداست: طرح آمایش تجاری زیرساختی مناسب برای جهاد اقتصادی سال 90 در حوزه بازرگانی به شمار می آید که برپایه آن بازرگانی نوین ایجاد می شود.
'مهدی غضنفری ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت توجه جدی وزارت بازرگانی به طرح آمایش تجاری درسال پیش روی گفت: در زمان حاضر آمایش تجاری به یک نیاز مهم تبدیل شده و برای اینکه انبوه منافع تجاری به داخل بازگردد،باید در مورد این موضوع راهبردی که سال ها مورد غفلت بوده، توجه جدیدی صورت گیرد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه آمایش تجاری قادر است ظرفیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند، افزود: بدون تردید برای استقلال کامل در تجارت خارجی و بهره گیری از ارزش افزوده در بخش تولید و تجارت کشور، باید به آمایش تجاری پرداخت.
وزیر بازرگانی براین باور است که بهره گیری از فرصت بدست آمده در اقتصاد ایران، توسعه تجارت کشور، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید در زمان کنونی منوط به ارتقاء زیر ساخت تجاری است.
وی تصریح کرد: هدف از ارتقای زیرساخت های تجاری بهره گیری مناسب از ظرفیت ها است که مسیر کامل تجارت خارجی و داخلی شامل تولید ، توزیع، صادرات و واردات را مورد توجه قرار می دهد.
به گفته غضنفری، کشور همزمان با تدوین،اصلاح و پالایش قوانین و مقررات تجاری و سرعت بخشی به عملیات پشتیبانی تجاری نیازمند احیا ، تجدید و نوسازی است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه آمایش تجاری نقش مهمی در توسعه بازرگانی کشور دارد و به همین دلیل باید مجموعه ای از زیر ساخت های حوزه بازرگانی تکمیل شود، ادامه داد: طرح آمایش تجاری مسیر کامل تجارت خارجی و داخلی شامل به تحرک در آوردن تولید، ساماندهی توزیع و مدیریت صادرات و واردات را هموار می کند.
وی تاکید کرد : طرح آمایش تجاری باید با ترسیم نقشه کلی به صورت شفاف جایگاه نرم افزارها و سخت افزارها که به صورت کامل نیست را در حوزه تجارت مشخص کند .
غضنفری عنوان کرد : درمجموع 20 بنیاد زیر ساختی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی برای ایجاد زیرساخت ها و آمایش تجاری مورد نیاز است و اگر این حوزه مدیریت شود کشور به موفقیت راهبردی دست یافته و برای ایجاد چنین شرایطی باید در این حوزه سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود .
وزیر بازرگانی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحقق جهاد اقتصادی را مستلزم تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج پژوهش های علمی به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت دانست .
وی سرمایهگذاری گسترده در تمام حوزههای مختلف اقتصادی و از جمله اجرای طرحهای آمایش تجاری ایجاد برندهای تولیدی و تجاری و تبلیغات برای معرفی این برندها برای بازارهای داخلی وخارجی را برای تحقق جهاد اقتصادی مورد توجه قرار داد.
وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال مولد و پایدار و رفع مشکل بیکاری جوانان یکی از اهداف مهم جهاد اقتصادی است ، تصریح کرد: به کارگیری گستردهتر منابع بانکی و همچنین فعالتر کردن صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از سرمایهگذاری داخلی ، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه حضور بخش خصوصی، بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی و بهبود بهرهوری در همه حوزههای تولیدی تجاری و اقتصادی کشور را در رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی رهنمون میکند.
به گفته وی، طرح آمایش تجاری، کاهش قیمت تمامشده و مدیریت واردات سه عامل مهم در حوزه تولید و تجارت به شمار میآید که وزارت بازرگانی از سال گذشته در برنامههای خود قرار داده و همزمان در حوزه کاهش قیمت تمامشده نیز بیش از 130 راهکار به بخش تولید ارایه شده که می تواند به تحقق برنامهها کمک کند.
غضنفری در ادامه افزایش درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی، افزایش اشتغال و بهبود همه شاخصهای اقتصاد کلان و خرد جامعه را از جمله راهکارهای رسیدن به نتایج جهاد اقتصادی بیان کرد.
وی سپس تاکید کرد: سرعت بخشیدن به همه برنامههای اقتصادی دولت و هماهنگی بیش از پیش برنامهها لازمه جهاد اقتصادی است.
وزیر بازرگانی افزود: اجرای دقیق و درست قانون هدفمندی یارانهها، موفقیت دولت در طرح مسکن مهر و ایجاد اشتغال و نیز توان بالقوه در حوزههای مختلف علمی، پژوهشی، پزشکی و دقیق نظامی و خیل انبوه جوانان تحصیلکرده به عنوان سرمایههای عظیم اجتماعی از عوامل اثرگذار برای دستیابی بلند در حوزههای اقتصاد است که میتوان با تلاش بیشتری به یک جهش بزرگ اقتصادی در سال 90 دست یافت.
اقتصام 1574**1601** شماره 248 ساعت 17:09 تمام
۰ نفر