۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱
کد خبر: 3694044
T T
۰ نفر

صخره «روشه»در سواحل لبنان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱
کد خبر: 3694044
صخره «روشه»در سواحل لبنان
۰ نفر