۲۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۵:۱۸
کد خبر: 3691152
T T
۰ نفر

وزير صنعت خبر داد:

ادامه واردات گوشت با ارز 4200 توماني

۲۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۵:۱۸
کد خبر: 3691152
ادامه واردات گوشت با ارز 4200 توماني

سرخط اخبار چندرسانه‌ای