روحانی: مسایل ملی، حزبی و جناحی نیست، متعلق به کل ملت است/ قانون اساسی، رهبری، امنیت و منافع ملی؛ امر حزبی نیست/ همه موظف به حمایت از دولت منتخب مردم هستند
۰ نفر