شهركرد- معاون سياسي استانداري چهارمحال وبختياري گفت: رأي عالمانه مردم در انتخابات مجلس نهم نظام را در مقابل چالش ها و تهديدها بيمه مي كند.

به گزارش ایرنا 'یزدان جلالی' روز پنجشنبه درجلسه ستاد انتخابات استان درشهرستان كوهرنگ افزود: حضورعالمانه و آگاهانه مردم در صحنه انتخابات و در پای صندوق‌های رای همواره و درطول سه دهه گذشته باعث تحكیم هر چه بیشتر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی از یك سو و مأیوس شدن بیش از پیش دشمنان نظام از سوی دیگر شده است.

وی درادامه با اشاره به اینكه عملیات روانی استكبارجهانی در تمام حوزه‌ها وعرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته، اضافه كرد: با حفظ هوشیاری عمومی و عمل بر اساس منویات مقام معظم رهبری می‌توان همه این توطئه‌ها دشمنان درمسیر پیشرفت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی خنثی كرد.

وی وظیفه مجریان انتخابات را امانتداری، فراهم سازی فضای سالم برای انتخابات و بسترسازی برای حضورحداكثری مردم دانست و تصریح كرد: عملكرد و رفتار مجریان انتخابات باید به گونه ای باشد كه مردم با اعتماد مضاعف حضور حداكثری درانتخابات داشته باشند.

فرماندارشهرستان كوهرنگ از توابع استان چهارمحال وبختیاری نیز گفت: 50 شعبه سیار وپنج شعبه ثابت اخذ رأی دراین شهرستان درنظر گرفته شده است.

'یدالله خالدی' افزود: در این شهرستان بیش از 900 نفركار اجرا، نظارت وامنیت انتخابات را برعهده دارند.

وی در بخش دیگری از قطع ارتباط زمینی دهستان موگویی با مركز شهرستان به دلیل سنگینی برف خبرداد، افزود: هم اكنون یك فروند بالگرد برای این دهستان در نظرگرفته شده است و تلاش می شود ارتباط زمینی درچند روزآینده بازگشایی شود.

به گزارش ایرنا، شهرستان كوهرنگ با 34 هزارنفرجمعیت در 90كیلومتری مركز استان چهارمحال وبختیاری قراردارد.

7362/558/