نوشهر - دبيركل جبهه متحد اصولگرايان گفت: در سي و سه سال گذشته استراتژي آمريكا ، تحريم انتخابات و كاهش حضور مردم در انتخابات در ايران بوده است كه تاكنون نتوانسته موفق باشد.

به گزارش ایرنا،' منوچهر متكی ' در بین خطبه های نمازجمعه این هفته چالوس افزود:

آمریكا همواره به دنبال حاشیه بردن انتخابات ایران بوده و به وسیله نفوذی های خود در انتخابات ایران حضور داشته است ، تاكنون موفق به اجرای نقشه های شوم خود نبوده است.

وی اظهار داشت : آمریكا و دشمنان ایران اسلامی برای این دوره هم خودشان را آماده كردند تا بتوانند برای حضور كمرنگ مردم تلاش كنند اما مردم نشان دادند كه همواره پشتیبان نظام و ولایت فقیه بوده و حضور چشمگیری در این دوره از انتخابات خواهند داشت.

متكی خاطرنشان كرد : دشمنان ما به دنبال آن هستند تا كمتر از 30درصد مردم در انتخابات شركت كنند تا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند و 33 سال گذشته در تمام انتخابات به دنبال این موضوع بودند اما این آرزو را باید به گور ببرند.

وی یادآور شد : حضور مردم در این دوره از انتخابات دشمن شكن خواهد بود و امروز استكبار جهانی از ایران وحشت دارد و ما هروز عصبانیت آنها بیش از پیش می بینیم.

دبیر كل جبهه متحد اصولگرایان بیان داشت: اتفاقات امروز منطقه از ایران اسلامی الگو گرفته است كه شاهد نهضت اسلامی در منطقه هستیم و امیدواریم در آینده شاهد نظام اسلامی در كل جهان باشیم.ك/2

621/402