۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵
کد خبر: 30778169
T T
۰ نفر

اردبيل - در آييني با حضور مقام هاي كشوري و استاني با تقدير از زحمات دكتر حبيبي مديركل سابق ، كلام الله صفري بعنوان سرپرست ادارهخ كل فني و حرفه اي استان اردبيل معرفي شد .

به گزارش خبرنگار ایرنا 'دكتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی' اردبیل - مشاور رئیس و مدیر كل دفتر حقوقی و بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در این آیین از تدوین سند راهبردی فنی و حرفه ای كشورخبر داد

وی گفت: این نقشه راه با هشت راهبرد اصلی و 28 سیاست گذاری بر اساس سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده وبرای اجرا نیازمند همكاری تمام دستگاههای می باشد.

وی با بیان اینكه باید تلاش كنیم آموزش های نظری را به جایی برسانیم كه در دنیا در حوزه تولید علم و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم، خاطرنشان كرد: برای كاربردی شدن این سند نیازمند حركت ملی و همكاری سایر وزارتخانه از جمله وزارت كار هستیم.

وی به راهبردهای این سند اشاره كرده و افزود: بیش از 150 برنامه در این سند تهیه و تدوین شده و اجرا می شود.

وی گفت: راهبرد اول این سند مبتنی بر ارتباط با كشورهای جهان است كه بر اساس آن باید ارتباطات خود را با كشورهای دیگر افزایش داده و قابلیت حضور در مسابقات بین المللی مهارت را ارتقا دهیم.

وی افزود: طراحی استقرار جامع نظام مهارت و فناوری راهبرد دوم ، توسعه ارتقای آموزش های مهارتی راهبرد سوم ، توسعه عدالت اجتماعی با ارائه آموزش و ایجاد كارگاه در جوار زندان ها ،پادگان ها و... برای افراد آسیب پذیرراهبرد چهارم ، توسعه مشاركت های ذینفع ها و جلب همكاری و مشاركت بخش خصوصی در آموزش راهبرد پنجم ،استاندارد سازی و بهبود روشها وفرایندهای آموزشها رهبرد ششم ، جذب مربیان و ارتقای توان منابع انسانی و ارتقای مزایا ی آنان راهبرد هفتم و توسعه و ارتقای بهره وری منابع مالی راهبرد هشتم این سند می باشد.

رستمی اظهار امیدواری كرد با اجرایی شدن سند توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در كشور با همكاری مراكز آموزشی و وزارتخانه های مرتبط حرف اول را در جهان در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بزنیم.

او با بیان اینكه مهم ترین راه حل مشكل بیكاری آموزش های مهارتی است ، اظهار داشت : زمانی آموزش های نظری در آموزشگاهها و دانشگاهها می تواند به نتیجه برسد كه در حوزه فنی و حرفه ای ورود كند.

وی با تاكید بر تعامل فنی و حرفه ای با مراكز علمی و دانشگاهی به وجود پتانسیل عظیم كارگاهی در آموزش فنی و حرفه ای اشاره كرده و تعامل مابین دانشگاهها در استفاده از منابع كارگاهی این اداره كل را مایه موفقیت هر دو نهاد دانشگاه و مهارت دانست.

530/8124

سرخط اخبار استان‌ها