مشهد - معاون سياسي سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت:‌ مشاركت حداكثري مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاثيرات بسيار مهم در سطوح ملي و بين المللي دارد.

سرهنگ 'محمد اكرمی نیا' روز یكشنبه در گردهمایی فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استانهای خراسان رضوی،‌ شمالی و جنوبی در مشهد افزود: باید با حضور گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی ترفندهای معاندان و عوامل داخلی و خارجی آنها را خنثی و بیش از پیش در صحنه دفاع از آرمانهای نظام حضور تاثیر گذار داشته باشیم.

به گزارش ایرنا وی گفت: با توجه به جایگاه وی‍ژه مجلس شورای اسلامی در ابعاد هدایتی، نظارتی و مشروعیت و مقبولیت برای نظام اسلامی، معاندان با برنامه ریزی و اعمال ترفندهای گوناگون، دلسردی و ناامیدی مردم از انتخابات را در دستور كار خود قرار داده اند.

وی برنامه ریزی برای براندازی نظام را نیز از جمله اهداف دشمنان و عوامل داخلی و خارجی آنها در اجرای فتنه سال 1388 ذكر كرد و افزود: آنان از مدتها قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برنامه ریزی های بسیار در این زمینه داشتند.

وی اظهار داشت:‌ فتنه بعد از انتخابات، خیانت بزرگی علیه نظام و كشور بود كه به مرور ابعاد مختلف آن به عنوان جریانی برنامه ریزی و طراحی شده علیه نظام اسلامی بیش از پیش روشن می شود.

اكرمی نیا، با اشاره به جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی معاندان و مستكبران علیه آرمانهای نظام گفت:‌ باید برنامه ریزی گسترده ای برای مقابله با ترفندهای فرهنگی معاندان داشته باشیم.

وی افزود: امروز اقدامات فرهنگی در خدمت فرماندهی و ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح كشور است.

وی همچنین بصیرت افزایی در برابر ترفندهای معاندان و آمادگی برای دفاع از آرمانهای نظام را رویكرد مهم سیاسی نیروهای مسلح كشور از جمله ارتش ذكر كرد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ رویكرد نظامی و راهبرد دفاعی نیروهای مسلح كشور برای مقابله با توطئه های معاندان، عملیات نامتقارن و جنگ ناهمطراز است. /2

7490/ 664

سرخط اخبار استان‌ها