۲۸ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10538185
T T
۰ نفر
یک تفاوت دیگر میان انسان و دیگر پستانداران کشف شد # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/03/81 خارجی.علمی جانورشناسی.پستانداران یک گروه از محققان دانشگاه "ییل" آمریکا به این نکته پی برده اند که منشا یکی از مهمترین انواع سلولها در مغز آدمی و پستانداران متفاوت است. به نوشته هفته نامه علمی نیچر چاپ انگلستان، محققان دانشگاه ییل در مقایسه مغز جنین آدمی با مغز جنین جوندگان مشاهده کرده اند که سلولهای بازدارنده موسوم به اینتر نرون (سلولهای بین-عصبی ) که بخش مهمی از نرونها یا عصبهای نئو کورتکس را در مغز پستانداران تشکیل می دهند، به نحوی متفاوت در مغز آدمی و مغز جوندگان توزیع شده اند. هنگام رشد مغز در آدمی حدود 65 درصد از اینتر-نرونهای متعلق به نئو- کورتکس به صورت محلی و در دو ناحیه شکمچه و زیر شکمچه مغز که دو حفره پر از نوعی سیال هستند ایجاد می شوند. به عکس در جوندگان، منبع اصلی تولید اینتر-نرونها مهاجرت سلولها از یک بخش واقع در شکمچه مغز موسوم به عقده برجسته eminence ganlionic به نواحی دور دست مغز است. 35 درصد بقیه اینتر-نرونها در آدمی از طریق همین مسیر تولید می شود اما سلولهای اخیر در مغز آدمی با اینتر-نرونهایی که در ناحیه شکمچه و زیر شکمچه تولید می شوند از حیث خواص درونی تا حدودی تفاوت دارند. در عین حال زمان مهاجرت اینتر-نرونها در آدمی به مراتب طولانی تر از دیگر پستانداران است. هرچند اکتشاف اخیر از حیث شناسایی نحوه عمل مغز و شیوه تطور آن در آدمیان و دیگر پستانداران از اهمیت برخوردارست، اما محققان هنوز موفق نشده اند این موضوع را بطور جامع توضیح دهند تا میان دیدگاههای متعارض، توافقی در این زمینه حاصل شود. علمی./71
۰ نفر