۲۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10532777
T T
۰ نفر

استفاده از هورمون در درمان افسردگی میانسالی

۲۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10532777
استفاده از هورمون در درمان افسردگی میانسالی # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/11/83 خارجی.علمی.پزشکی.افسردگی.هورمون. پژوهشگران نشان دادند در درمان حملات افسردگی در میان سالی می توان از داروهای هورمونی بدون نسخه مانند "دی هیدرواپی آندرسترون" استفاده کرد. "دی هیدرو اپی آندروسترون" یک هورمرن مردانه است که به طور طبیعی از غدد آدرنال ترشح می شود. به دلیل تاثیر این دسته از هورمون ها بر روی مغز آنها را نورواسترویید می نامند. در آمریکا این هورمون به صورت مکمل های دارویی در فروشگاه ها فروخته می شود. به گزارش پایگاه اینترنتی com.Forbes، محققان موسسه ملی سلامت روان در آمریکا 23 زن و 23 مرد در فاصله سنی 45 تا 65 سال را که در میان سالی به نوع نسبتا شدید افسردگی مبتلا بودند مورد مطالعه قرار دادند. در مدت شش هفته اول مطالعه برای گروهی از این بیماران دارونما و برای گروه دیگر "دی هیدرواپی آندرسترون" تجویز شد. در شش هفته دوم مطالعه جای داروها در دو گروه عوض شد. شرکت کنندگان سه و شش هفته بعد از شروع مطالعه از نظر شدت علایم افسردگی بررسی شدند. در 23 بیمار 50 درصد بهبود علایم بیماری به دنبال مصرف "دی هیدرو اپی آندرسترون" مشاهده شد. این در حالی بود که در 13 بیمار از گروهی که دارونما استفاده می کردند نیز تا 50 درصد بهبود علایم گزارش شد. اگرچه هنوز نمی توان نتایج این مطالعه را پیش بینی کرد ولی با وجود این 50 درصد بهبود علایم در بیماران می تواند این دارو را به عنوان خط اول درمان در افسردگی مطرح کند. با وجود این در نیمی از بیماران افسرده سرپایی که به درمانهای رایج ضد افسردگی پاسخ نمی دهند یا به مصرف دارو بی میل هستند این دارو می تواند موثر باشد. مشروح این مطالعه در شماره اخیر نشریه "Psychiatry General of Archives" به چاپ رسیده است. علمی./ (ش.ش )/1584
۰ نفر