۳ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10530587
T T
۰ نفر
9/27 درصد رانندگان سازمان اتوبوسرانی زاهدان مشکل بینایی دارند # زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/09/83 داخلی.اجتماعی.بهداشت درمان.پژوهش.رانندگان. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: 9/27 درصد از رانندگان سازمان اتوبوسرانی زاهدان، مشکل بینایی و افت دید دارند. دکتر "نورمحمد بخشانی" روزسه شنبه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: این آمار براساس تحقیقاتی درزمینه بررسی وضعیت بینایی (حدت بینایی، میدان بینایی، دید رنک و دید بعد) در رانندگان سازمان اتوبوسرانی زاهدان بدست آمده است. وی افزود: این مطالعه بر روی تمامی 150 نفر رانندگان این سازمان امسال انجام شده است. وی، سنین افراد شرکت کننده دراین پژوهش را از 24 تا 58 سال ذکرکردوگفت: 22 درصد رانندگان موردمطالعه از عینک استفاده می کردند که 69/31 درصد آنان نیاز به تعویض عینک داشتند. وی همچنین افزود: 1/18 درصداین رانندگان باوجود داشتن عینک، حدت مناسب برای رانندگی را نداشتند. وی گفت: براساس نتایج این پژوهش، علت اصلی کاهش دید1/89 درصداین افراد عیوب انکساری تشخیص داده شده است. بخشانی اضافه کرد: شش درصد رانندگان سازمان اتوبوسرانی درچشم راست و2/8 درصد آنان در چشم چپ، مشکل دید رنک داشتند. او، بابیان اینکه 90 درصد اطلاعات حین رانندگی ازطریق حس بینایی دریافت می شود، افزود: معاینات چشمی یکی از کارهای لازم درهنگام گرفتن گواهینامه و یا تمدید آن است که برای تشخیص درست فواصل و علائم راهنمایی و رانندگی و کنترل مناسب وسیله نقلیه در شرایط مختلف جوی و جاده ای ضروری است. (2687/588)
۰ نفر