۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10530092
T T
۰ نفر
مصرف همزمان قهوه و سیگاراحتمال ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/08/83 بی بی سی.علمی.پزشکی.قلب تحقیقات مححقان یونانی نشان می دهد، سیگار کشیدن همزمان با نوشیدن قهوه احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اینترنتی بی بی سی، محققان دانشکده پزشکی "آتن" دریافته اند تاثیر استفاده همزمان از سیگار و کافئین موجود در قهوه برقلب بسیار بیشتر از مصرف این مواد به تنهایی است. در تحقیقات انجام شده پیشین ،تاثیرات مضر کافئین بر سلامت قلب به اثبات رسیده بود. این تحقیق شامل دو بخش بررسی دقیق تاثیرات فوری سیگار و کافئین در 24 نفر و همچنین بررسی تاثیرات بلند مدت این مواد بر روی 160 نفر است. در هر یک از این تحقیقات، دانشمندان سختی ایجاد شده در رک "آئورت" و جریان خون در شریانها را مورد بررسی قرار می دهند. مدیر این تحقیقات دراین باره گفت: از آنجایی که سیگار و کافئین قهوه بر قلب تاثیر منفی می گذارند، در این تحقیق سعی کردیم تاثیرات مصرف همزمان این دو ماده را نیز بر قلب نشان دهیم. دکتر "چارالامبوس ولاچوپولو" افزود: در این تحقیقات نشان داده شد که تاثیر این دو ماده بر شریانهای قلب و خصوصا رک آئورت بسیار بیشتر ازتاثیرات هر کدام از این مواد به تنهایی است. صویر/ م.خ/1506 1418
۰ نفر