۲ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10526296
T T
۰ نفر

یافته جدید محققان ژاپنی در مورد رنک انگورها

۲ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10526296
یافته جدید محققان ژاپنی در مورد رنک انگورها # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/03/83 خارجی.علمی.گیاهان.انگور. محققان ژاپنی با انجام آزمایشهایی روشن ساخته اند که انگورهای سبز و قرمز که در صنایع نوشابه سازی مورد استفاده قرار دارند از نسل واحدی بوجود آمده اند که رنگشان به سیاهی متمایل بوده است. به نوشته هفته نامه علمی ساینس محققان موسسه ملی تحقیقات درباره میوه های درختی در هیروشیما در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که در مراحل اولیه تطور انگورها در زمین، یک بخش از مولکول دی ان آ موسوم به رتروترانسپوزون از یک قسمت از ساختار ژنتیکی (ژنوم ) انگور سیاه به بخش دیگری جهش کرد و مانع از ظاهر شدن اثر یکی از ژنهای موجود در این بخش شد و به این ترتیب از دل انگور سیاه، انگور سبز بوجود آمد. این تحقیق حاکی است که بعدها در ساختار ژنتیک انگورهای سبز تغییر تازه ای پدید آمد و ژن رتروترانسپوزون جهش کرده در این انگورها بکلی ناپدید شد و به این ترتیب رنک سبز انگور به قرمزی گرایید. این اکتشاف تازه برای باغداران از این حیث حائز اهمیت است که اگر درصدد باشند انگور قرمز تولید کنند در آن صورت بهتر است از انگورهای سبز در این زمینه استفاده کنند نه آنکه به سراغ انگورهای سیاه بروند. علمی. 345/2226/127 /70
۰ نفر