۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524477
T T
۰ نفر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار جامع شبیه سازی دینامیکی سیستم های هوا و فضا را طراحی کرد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/84 داخلی.علمی.رایانه.نرم افزار. دکتر"مرتضی بهبهانی نژاد" عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شد برای نخستین باردرکشور، نرم افزار جامع شبیه سازی دینامیکی سیستمهای هوا و فضا(ISYS) را طراحی کند. به گزارش روابط عمومی این دانشگاه،استفاده ازنرم افزار شبیه سازی پرواز یکی از مهمترین کاربردهای رایانه درکاهش هزینه های طراحی،ساخت، بهینه سازی و آزمایش انواع وسایل پرنده می باشد. دکتر بهبهانی نژاد، گفت: این نرم افزار، ابزاری را فراهم کرده که با استفاده ازآن می توان باحداقل نیاز به ساخت نمونه و انجام آزمایشهای پروازی ، مشخصه های عملکردی و رفتار دینامیکی انواع سیستمهای هوا و فضا را پیش بینی کرد. وی افزود: دراین نرم افزارتمامی ماژول های مورد نیازبرای تحلیل دینامیکی سیستمهای هوا و فضا به صورت مجتمع موجود است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: به همین دلیل از این نرم افزار می توان در طراحی، تحلیل، بهینه سازی، تولید جداول تیر، آنالیز خطا و نیز تحلیل نتایج تستهای پروازی انواع وسایل پرنده استفاده کرد که از این نظر فاقد نمونه مشابه است. دکتر بهبهانی نژاد با طراحی این نرم افزار توانست در نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، رتبه سوم پژوهشهای برتر را کسب نماید. 654/1760
۰ نفر