۹ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10521374
T T
۰ نفر

پلاسماهای مارپیچ چگونه حرکت می کنند

۹ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10521374
پلاسماهای مارپیچ چگونه حرکت می کنند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/07/84 خارجی.علمی.زیست شناسی. تصاویر ویدیویی که با استفاده از میکروسکوپهای با درجه تفکیک بالا از نحوه حرکت نوعی باکتری به نام "پلاسمای حلزونی یا مارپیچ" تهیه شده راز سر بمهر رفتار این ارگانیزمهای عجیب را برای دانشمندان آشکار کرده است. در گذشته شماری از زیست شناسان معتقد بودند که پلاسماهای حلزونی به علت آنکه فاقد تاژک ها و زائده های شلاق مانند هستند که در بدن میکروبها و باکتریها وجود دارد و با تکان خوردن نظیر دنباله بادبادکها موجب به حرکت در آمدن میکروبها می شود، ناگزیرند با حرکات چرخشی به سمت جلو به پیش بروند. اما به نوشته نشریه علمی "سل" (سلول ) بررسیهایی که یک گروه از محققان دانشگاه برکلی به سرپرستی جوشوا شاویتز با کمک دوربینهای ویدیو با درجه تفکیک بالا در مورد رفتار این باکتریها انجام داده اند، نشان می دهد پلاسماهای مارپیچ نظیر مارها و کرمها با پیچ و تاب دادن به سر و دم خود به جلو حرکت می کنند. در واقع این باکتریها برای حرکت ابتدا شکل مارپیچی و حلزون وار در ناحیه سر خود را تغییر می دهند و به اصلاح پیچ آن را باز می کنند و سپس این حالت را در بقیه بدن ادامه می دهند و آنگاه در جهت معکوس شروع به پیچ خوردن می کنند. این پیچ و واپیچها موجب می شود باکتری تک سلولی شبیه ماری که در روی خاک قرار گرفته است به جلو برود. 346/2222/127 علمی.1418
۰ نفر