۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10517345
T T
۰ نفر
آثار زیانبار نوع خوراکی یک داروی درمان آسم بر روی قلب # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/02/84 علمی.پزشکی.دارو.آسم.قلب. محققان اسپانیایی و آمریکایی می گویند از میان داروهای موثر در درمان بیماریهای تنفسی مانند آسم مصرف داروهای استرویید خوراکی و تئوفیلین با بی نظمی ضربان قلب همراه است. به گزارش خبرگزاری رویترز هلث، اگرچه شواهدی در دست است که نشان می دهد داروهای موثر در بیماری های تنفسی با اختلالات ضربان قلب همراه است ولی اطلاعات جامعی در این باره در دست نبوده است. در این مطالعه که در نشریه "journal medical" به چاپ رسیده است مصرف این داروها در 710 بیمار بررسی شد و در همه این بیماران درجاتی از بی نظمی قلبی گزارش شد. مقایسه این بیماران با 5 هزار شرکت کننده در گروه کنترل نشان داد استروییدهای استنشاقی هیچ تاثیر زیانباری بر ضربان قلب ندارند. از طرف دیگر مصرف استروییدهای خوراکی و استفاده کوتاه مدت از تئوفیلین با اختلالات ضربان قلب همراه است. مصرف استروییدهای خوراکی با انواع متفاوتی از بی نظمی های ضربان قلب همراه است. مشروح این یافته ها در نشریه "journal medical" به چاپ رسید. علمی./(ش.ش )/1584
۰ نفر