۱۲ آبان ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10513610
T T
۰ نفر
نتایج تحقیق: مصرف مواد مخدر ومشروبات دربین مصدومین موتورسیکلت شایع است # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/08/85 داخلی.اجتماعی.کنگره.بیهوشی.پزشکی. نتایج یکی از تحقیقات ارائه شده در نهمین کنگره بیهوشی و احیاء در مشهد نشان می دهد که مصرف مواد افیونی، مشروبات الکلی و سیگار در بین مصدومین موتور سیکلت شایع است. این تحقیق با عنوان "نقش اعتیاد در تصادفات موتور سیکلت در شهر مشهد" توسط "عزت عراقی" و "محمد واحدیان" به ترتیب در سمت مربی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنگره مزبور ارائه شد. پژوهش فوق با هدف تعیین نقش اعتیاد به عنوان یکی از عوامل موثر در تصادفات موتورسیکلت در سطح شهر مشهد طی سال 84 در بین مصدومان مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است و جامعه آماری آن 400 راکب موتورسیکلت که به دلیل تصادف در بیمارستان امدادی مشهد بستری شده بودند، می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که 5/17 درصد از مصدومین موتور سیکلت از مواد مخدر استفاده می کردند که بیشترین مواد مصرفی آنان تریاک و به شیوه کشیدن و استنشاق دود بوده است. هم چنین حدود یک سوم از آنها سیگار استفاده می کردند که بیشترین فراوانی استفاده از سیگار 70 نخ در هفته بوده است. و نیز حدود یک چهارم مصدومان فوق از مشروبات الکی استفاده می کردند. بر طبق این بررسی، بیشترین فراوانی آسیب ها در مصدومان مورد مطالعه در اثر تصادف شکستگی اندام تحتانی می باشد. همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان امدادی در تصادفات موتور سیکلت در گروه سنی 21 و 30 سال قرار دارند و بیشترین فراوانی سنی آنها 18 سال می باشد. متولیان اجرای این تحقیق ضمن هشدار نسبت به نتایج بدست آمده از این مطالعه عنوان کرده اند اجرای راهکارهای پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر باعث کاهش تصادفات و کاهش مرک ومیر و تبعات ناشی از آن در جامعه خواهد شد. نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء 9 تا 12 آبان ماه امسال در مشهد برگزار می شود. 2720/663/566
۰ نفر