۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10512448
T T
۰ نفر

خاموش کردن تلویزیون حافظه را تقویت می کند

۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10512448
خاموش کردن تلویزیون حافظه را تقویت می کند # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/85 علمی.پزشکی.حافظه.تلویزیون. دانشمندان استرالیایی می گویند خاموش کردن تلویزیون، حل جدول کلمات متقاطع و مصرف بیشتر ماهی حافظه را تقویت می کند. به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز، نتایج یک بررسی اینترنتی بر روی 30 هزار تن در هفته علم استرالیا نشان داد کسانی که داستان می خوانند حافظه بهتری دارند. این درحالی است که الکلی ها به سختی می توانند اسامی را به یادآورند. نانسی پاچانا روان شناس اعصاب با بیان اینکه تلویزیون برای حافظه بد نیست می گوید تغذیه سالم و بهداشت و زندگی فعال برای تقویت حافظه مهمتر است. پاچانا از دانشکده روان شناسی دانشگاه کویینزلند می گوید حافظه به سلامت روانی و بهداشت مناسب بستگی دارد. آزمون حافظه ملی بر روی 29 هزار و 500 تن شامل یادآوری یک فهرست خرید، یاآوری اسامی، چهره ها و مشاغل ، حافظه درازمدت و کشف تفاوتهای دو عکس انجام شد. از شرکت کنندگان در این آزمون در مورد عادتهایشان مانند مصرف الکل ، تماشای تلویزیون و مطالعه سوال شد. این نتایج تفاوتی را بین زنان و مردان نشان نداد. هر دو گروه در تمام عادتها امتیازات مشابهی کسب کردند. اما مشخص شد تماشای تلویزیون بیشترین تاثیر را در نتایج آزمون دارد. کسانی که کمتر از یک ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند حافظه بهتری دارند. به همین خاطر محققان توصیه می کنند زیاد جلوی تلویزیون ننشینید. کسانی که جدول کلمات متقاطع حل می کنند فهرست خرید و اسامی را بهتر به خاطر می آورند. خوردن هفتگی ماهی قدرت یادآوری فهرست خرید را بهبود می بخشد. هرچند این آزمون وضع حافظه را مشخص می کند، اما نتایج آن از نظر آماری با اهمیت نیست. بررسی اینترنتی به این معناست که امکان دروغ گفتن شرکت کنندگان نیز وجود دارد. داشتن ذهن فعال برای حافظه مهم است. بعضی از برنامه های تلویزیونی به تقویت حافظه کمک می کنند. تماشای تلویزیون می تواند یک کار غیرفعال باشد درحالی که مطالعه کتاب یک کار فعال است و برنامه های فعال برای حافظه بهتر است. تماشای برنامه های مسابقه های تلویزیونی و برنامه های خبری برای حافظه مفید است. بنابراین تماشای تلویزیون بد نیست. فقط اینکه فرصت فرد را بجای انجام یک کار ذهنی فعالتر صرف کار غیرفعال می کند مضر است. مشکلاتی مانند افسردگی، چاقی، بی خوابی، فشار روانی یا نگرانی می توانند بر عملکرد فرد در آزمون حافظه تاثیر بگذارد. این آزمون حافظه در نشانی اینترنتی au.net.nationalmemorytest.www موجود است. علمی./1584/
۰ نفر