۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10510443
T T
۰ نفر
نبود نیروی کارآمد در تولید اطلاعات، ما را درچار رکود کرده است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/02/85 داخلی.جامعه اطلاعاتی.روز جهانی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: نبود نیروی کارآمد در تولید اطلاعات، هزینه سنگین و عدم وجود نیروی لنسنی متخصص ما را دچار رکود و چالش کرده است. "حمید شهریاری" طی سخنانی در سمینار میان منطقه ای یونسکو، جامعه اطلاعاتی و جوامع معرفتی که امروز همزمان با روز جهانی جامعه اطلاعاتی برگزار شده است، افزود: ما هنوز نتوانستیم داده های خود را به صورت اطلاعات درآوریم و هنوز جامعه ما به سطح جامعه اطلاعاتی نرسیده است. وی در مورد ملاحظات یونسکو برای جوامع معرفتی تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات و دانش یکی از نکات قابل ملاحظه برای یونسکو است، برای رفع فقر لازم است که اطلاعات و دانش را که در جهان تولید می شود در اختیار همگان قرار داد. وی افزود: از دیگر شاخص های مورد توجه یونسکو، محترم شمردن تنوع زبانی و فرهنگی است، اکنون ما در حال گذار از جوامع متکثر و متعدد به یک جامعه واحد هستیم. وی ادامه داد: در آن جامعه واحد الزامات سبب شده ما زبان خود را کمتر مورد استفاده قرار دهیم و فرهنک خود را به تدریج تحلیل رفته در فرهنک جهانی ببینیم. "توکل" دبیر کمیسیون ملی در یونسکو نیز گفت: رسوخ فناوری اطلاعات بسیار گستروه و دارای رشد سریع بوده است که تمامی جوانب یک جامعه را در بر می گیرد. "شفازند" مشاور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری نیز گفت: بشر توانسته به مرزهای آگاهی در بینهایت بزرک و بینهایت کوچک گام بردارد و گسترش نظام مند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای تحقق جامعه دانایی محور الزامی است. وی در مورد بخشی از برنامه های وزارت علوم در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: تدوین راهبردها و سیاست های کلان، توسعه دانش و فناوری اطلاعات با بازنگری برنامه های آموزشی و پژوهشی و تامین نیروی انسانی متخصص از برنامه های وزارت علوم به شمار می رود. وی تاکید کرد: برای این اقدامات تحول در دانشگاه الزامی است به همین سبب به اهداف، ماموریت ها و وظایف دانشگاه ها باید توجه شود. علمی/ 9130 1418
۰ نفر