۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10509951
T T
۰ نفر
سمینار دو روزه جایگاه روان پزشکی در سایر رشته های پزشکی برگزار می شود # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/02/85 داخلی.علمی.پزشکی.سمینار. سمینار دو روزه جایگاه روان پزشکی در سایر رشته های پزشکی سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه امسال در بیمارستان امام خمینی برگزار می شود. به گزارش پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این سمینار دو روزه با همکاری مرکز تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. براساس این گزارش سمینار فوق امتیاز بازآموزی برای رشته های مختلف تخصصی پزشکی، روان پزشکان و پزشکان عمومی دارد. در این سمینار ، نکوداشت دکتر "شکرا... طریقتی" پیشگام پزشکی روان تنی در ایران نیز برگزار می شود. محل برگزاری سمینار فوق تالار امام (ره ) بیمارستان امام خمینی است. علمی./1920/1584
۰ نفر