۱۵ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 10509475
T T
۰ نفر
تغییرات طولانی مدت در شیوه زندگی به کاهش فشار خون کمک می کند # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/01/85 علمی.پزشکی.فشارخون. پژوهشگران می گویند ایجاد تغییرات مفید در تغذیه و شیوه زندگی به مدت طولانی امکانپذیر است و فواید آن در کاهش فشار خون مشاهده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز هلث از نیویورک، بررسی 810 بزرگسال مبتلا به ازدیاد فشار خون نشان داد این افراد توانستند تا 18 ماه به برنامه سلامتی خود پایبند بمانند. علاوه برآن خطر ازدیاد فشار خون در این افراد یک پنجم بیمارانی بود که فقط به آنها توصیه شده بود تغییراتی در شیوه زندگی خود بوجود آورند. این یافته ها که در سالنامه "medicine Internal" منتشر شده است نشان می دهد افراد می توانند رفتار خود را به مدت طولانی تغییر دهند. دکتر ویلیام والمر از کایزر پرمننت نورث وست در پورتلند واقع در اورگون می گوید مردم می توانند ایجاد چندین تغییر در شیوه زندگی خود را ادامه دهند. در این مطالعه نوع تغییرات در هر گروه از شرکت کنندگان متفاوت بود. یک گروه می باید هر هفته دستکم سه ساعت ورزش کنند، مصرف نمک و الکل را کم کنند و در صورت داشتن اضافه وزن حدود 7 کیلو از وزن خود بکاهند. از دومین گروه علاوه بر این تغییرات خواسته شد رژیم غذایی dash انجمن قلب آمریکا را نیز رعایت کنند. در این نوع تغذیه مصرف انواع سبزی و میوه، لبنیات کم چرب بیشتر و چربی اشباع شده کمتر است. برای هر دو گروه جلسه های مشاوره برای کمک به ایجاد این تغییرات در زندگی روزمره ترتیب داده شد. به گروه سوم فقط توصیه هایی در مورد تغذیه، ورزش، و کاهش وزن ارایه شد. بعد از 18 ماه زنان و مردانی که در جلسات مشاوره شرکت کرده بودند همچنان چربی و نمک کمتر می خوردند و وزن خود را کم کرده بودند. یک چهارم این افراد توانستند 7 کیلوگرم وزن خود را کم کنند. بیماران گروه دوم با رعایت رژیم غذایی توصیه شده ، همچنان میوه و سبزی و لبنیات کم چرب بیشتر مصرف می کردند. این تغییرات در فشار خون بیماران نمود یافت. در آغاز تحقیق تمام شرکت کنندگان در مراحل اولیه بیماری فشار خون قرار داشتند و تقریبا همگی اضافه وزن داشتند. بعد از 18 ماه میزان فشار خون در هر سه گروه کاهش نشان داد، بیشترین کاهش در گروه دوم دیده شد که از 38 درصد به 22 درصد رسید. در گروه اول این میزان از 36 درصد به 24 درصد رسید. برگزاری جلسات مشاوره 30 دقیقه ای با یک کارشناس بهداشتی به حمایت از افراد در پایبندی به تغییرات مفید در شیوه زندگی کمک می کند. با این حال هر نوع حمایتی می تواند نتیجه بخش باشد، حتی اگر این حمایت از جانب یک دوست باشد. علمی./1584/
۰ نفر