۱ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 10506934
T T
۰ نفر
یک مسوول وزارت آموزش و پرورش: امتحانات نهایی سوم راهنمایی حذف شد ................................................................
اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/09/86 داخلی.علمی.آموزشی.امتحانات.
مدیر کل دفتر آموزش راهنمای وزارت آمـوزش و پـرورش گفت: امسال امتحانات نهایی سوم راهنمایی حذش شده است.
دکتـر"منوچهر فضلی خانی" روز پنجشنبه در همـایش تبـیین آییـن نامه جدید ارزشیابی امتحانات تحصیلی راهنمایی درمدرسه نمونه دخترانه اطهراراک افزود: 150 میلیارد ریال هزینه اجرای امتحانات نهایی در کشور برآورده شده است.
وی بیان کرد: بـاید ایـن بخـش از اعتبارات به سمت کیفیت بخشی به آموزش، یادگیری و مسایل کیفی سوق داده شود.
دکتر فضلی خانی، تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی کشور را سه میلیون و 900 هزار نفر ذکر کرد و گفت: امسال با اصلاح آیین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی شاهد تغییر و تحول جدی در دوره راهنمایی هستیم.
وی ادامه داد: در این آیین نامه عرصه ها و دیدگاه های جدیدی تدوین و مطرح شده است و ضمن توجه جدی به ارزشیابی های مستمرو کارهای پژوهشی در بیرون از مدرسه، نمره انضباط حذف و به صورت کیفی ارزیابی می شود.
دکـتر فضلی خانی گفت: این تحول موجب می شود که خروجی های دوره راهنمایـی، مهارتهای کافی زندگی و شهروندی را کسب کنند.
وی ادامه داد: مدارس باید به نوعی برنامه ریزی کنند که حداکثر دانش آموزان ورودی راهنمایی فارغ التحصیل شوند زیرا افت دانش آموزان در دوره عمومی از جهات مختلف به ضرر سیستم و شخصیت دانش آموزان است.
وی افزود: در دوره عمومی باید تلاش شود که دانش آموزان با کیفیت یادگیری مطلوب تری به مقاطع بعدی گذر کنند و بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند.
دکتر فـضلی خانی گـفت: افـت تحـصیلی دانـش آموزان تبعات بسیار زیادی در ناسازگاری ها و معضلات اجتماعی دارد.ک/2 7108/557 شماره 006 ساعت 11:04 تمام
۰ نفر