۱ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 10505628
T T
۰ نفر
سه گونه جدید"کپورماهی" به صنعت تکثیر و پرورش ماهی کشور اضافه شد ................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/07/86 داخلی.علمی.شیلات.
سه گونه جدید کپور ماهیان هندی با نام های " روهو" ، " کاتلا" و "مریگال" از هندوستان وارد کشور شد.
به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات شیلات ایران، این واردات به منظورافزایش تولید در واحد سطح از طریق استفاده از تمامی سطوح غذایی در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی و افزایش تنوع گونه ای انجام شده است.
ورود این سه نوع ماهی به کشور با کسب مجوزهای لازم از سوی سازمان دامپزشکی و محیط زیست کشور انجام شده است تا دراجرای طرح تحقیقاتی"کشت - توام کپور ماهیان هندی و چینی" در شرایط قرنطینه در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در بندر انزلی وابسته به موسسه تحقیقات شیلات ایران مورد استفاده قرار گیرد.
براساس مطالعات و برآوردهای انجام شده، این امید وجود دارد که با اجرای این فعالیت تحقیقاتی و افزایش تعداد گونه های گرم آبی از چهار تا پنج گونه به هفت تا هشت گونه و پرورش این ماهیان جدید در کشور موفق به تشکیل گله های مولد سازگار با کشور شویم.
موسسه تحقیقات شیلات ایران همچنین با معرفی این گونه ها به آبزی پروری بخش خصوصی می تواند میزان تولید ماهیان گرم آبی در واحد سطح متوسط سه تن را به پنج تا شش تن در هکتار افزایش دهد.
هم اکنون در آبزی پروری ماهیان گرم آبی چهار گونه کپور ماهی چینی با نام های کپور معمولی ، سرگنده، نقره ای و علفخوار به صورت عمومی و چند گونه سوف، سیم، لای ماهی و شاه میگوی آب شیرین به صورت موردی پرورش داده می شوند.
متوسط تولید ماهیان گرم آبی در کشور حدود سه تن در هکتار بوده که در مقایسه با کشورهای پیشرو همچون چین و هندوستان از مقدار پایینی برخوردار است.
علمی / 7251/ 1515 شماره 008 ساعت 12:41 تمام
۰ نفر