۵ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 10505128
T T
۰ نفر
دومین ماه گرفتگی کامل سال2007 در شرق آسیا و نیمکره غربی زمین مشاهده می شود ......................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/86 خارجی.علمی. خسوف بامداد روز سه شنبه ششم شهریور ماه ( 28 اوت ) دومین خسوف کامل ماه در سال 2007 روی می دهد و ساکنان نیمکره غربی زمین و شرق آسیا می توانند دستکم بخشی از این رویداد آسمانی را مشاهده کنند.
به گزارش اسپیس دات کام، بهترین منطقه برای مشاهده خسوف حاشیه اقیانوس آرام از جمله ساحل غربی آمریکا و کانادا و همچنین آلاسکا، هاوایی، نیوزیلند و شرق استرالیا است. تمامی این مناطق می توانند خسوف کامل را از آغاز تا پایان آن به تماشا بنشینند.
خسوف کامل مدت 90 دقیقه به طول می انجامد.
این در حالی است که کشورهای اروپایی مشاهده خسوف کامل را از دست می دهند و ماه در ساعات میانی و آخر صبح آسمان این مناطق در زیر خط افق قرار خواهد گرفت.
این خسوف در ایران دیده نمی شود.
سایر کشورهای شرق آسیایی یا شاهد طلوع ماه کامل خواهند بود یا در حال بیرون آمدن از سایه زمین ماه را مشاهده خواهند کرد.
خسوف در منطقه آمریکای شمالی در طول ساعات اولیه روز 28 اوت روی می دهد.
شهرهای ساحلی کانادا شاهد خسوف کامل نخواهد بود و خسوف جزیی را مشاهده خواهند کرد.
بطور معمول ماه گرفتگی هر دو سال یک بار اتفاق می افتد. اما سال 2007 شاهد دو ماه گرفتگی کامل بوده است. سوم ماه مارس برابر با 12 اسفند سال 85 اولین ماه گرفتگی سال 2007 اتفاق افتاد.
این در حالی است که شش ماه دیگر و در تاریخ 21 -20 فوریه ساکنان زمین شاهد خسوف دیگری خواهند بود. این خسوف کامل که سومین خسوف در کمتر از یک سال است در بیشتر قسمتهای شمال و جنوب قاره آمریکا و همچنین اروپا، آفریقا و بخش هایی از غرب آسیا قابل مشاهده خواهد بود. خسوف بعدی دسامبر سال 2010 خواهد بود.
علمی. 2354/1584 شماره 025 ساعت 15:01 تمام
۰ نفر