۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 10504257
T T
۰ نفر
شهر سوخته قابلیت تبدیل به پایگاه شاخص گردشگری خاورمیانه را دارا است ...................................................................
زابل ، خبرگزاری جمعهوری اسلامی 30/03/86 داخلی.اجتماعی.فرهنگی.
مدیر پایگاه باستانشناسی بین المللی شهر سوخته گفت: این پایگاه تحقیقی دیرینه شناسی قابلیت تبدیل به پایگاهی شاخص در خاورمیانه را دارا است.
علیرضا خسروی روز چهارشنبه به ایرنا گفت: فعالیتهای ممتاز و گسترده ای اکنون در این پایگاه توسط کارشناسان مجرب میراث فرهنگی داخلی و خارجی در حال انجام است.
او بیان کرد: با توجه به این پژوهشها که در نوع خود کم سابقه است، پایگاه بین المللی شهر سوخته شرایط لازم را برای تبدیل به قطب تحقیقی میراث فرهنگی خاورمیانه دارد.
وی طبقه بندی سفالینه ها، شناسایی تپه های اقماری، ایجاد بانک سفال و تهیه نقشه دیجیتالی را از جمله مهمترین فعالیتهای انجام شده و در حال اجرا کارشناسان پایگاه باستانشناسی بین المللی شهر سوخته دانست.
او گفت: از پارسال تاکنون حدود 400 تپه اقماری در این منطقه شناسایی و کشف شده که در نوع خود بی نظیر است.
وی افزود: پایگاه باستانشناسی شهر سوخته در بخشهای مختلف گیاه باستان شناختی، باستانشناختی، شناسایی سنگهای تزیینی و نیز بخش رایانه ای در حال فعالیت است.
او گفت: تاکنون 10 فصل کاوش در شهر سوخته انجام شده که نتیجه ها و دستاوردهای بسیار جالبی توسط دیرینه شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی داخلی و خارجی از آنها بدست آمده است.
وی افزود: کشف چشم مصنوعی، نخستین انیمیشن دنیا و دهها اثر شاخص دیگر شهر سوخته را در میان محوطه های هم دوره خود بسیار حایز اهمیت و برجسته کرده است.
به گزارش ایرنا شهر سوخته با تمدن بیش از پنج هزار ساله در فاصله 55 کیلومتری راه ارتباطی زابل ـ زاهدان قرار دارد.ک/3 7308/565/660 شماره 027 ساعت 28:16 تمام انتهای پیام N30.16-28-16
۰ نفر