۱۸ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 10500655
T T
۰ نفر
بنیاد امور بیماری های خاص عضو سازمان بیماری های نادر اروپا شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/01/18 علمی آموزشی.علوم پزشکی معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماری های خاص از پذیرش عضویت این بنیاد در سازمان بیماری های نادر اروپا خبر داد.
دکتر احمد رضائی قلعه معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماری های خاص گفت سازمان بیماری های نادر اروپا در نشست هیات مدیره این سازمان که در مارس 2008برگزار شد با عضویت وابسته بنیاد امور بیماری های خاص در آن سازمان موافقت کرد.
وی افزود سازمان بیماری های نادر اروپا یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1997میلادی با هدف حمایت از بیماران مبتلا به بیماری های نادر تشکیل شده و از سوی کشورهای عضو این سازمان و نیز کمیسیون اروپا مورد حمایت قرار می گیرد.
دکتر رضائی قلعه گفت بیش از 300نهاد از 37کشور جهان عضو سازمان بیماری های نادر اروپا هستند و در تعامل با یکدیگر به افزایش کمی و کیفی اعاده سلامتی به بیماران مبتلا به بیماری های نادر کمک می کنند.
وی در پایان گفت بیماری های نادر بیماری هایی هستند که شیوع آنها کمتر از یک نفر از هر 20هزار نفر است.
شماره 017 ساعت 15:18 تمام
۰ نفر