۱۹ آذر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10051821
T T
۰ نفر
برنامه دور برگشت والیبال باشگاه های برتر ایران اعلام شد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/09/81 داخلی.ورزشی.والیبال. برنامه دور برگشت از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایــران روز سه شنبه /جام ولایت/ اعلام شد. برنامه دور برگشت این رقابتها که از روز یکشنبه 15 دی ماه سالجـــاری آغاز خواهد شد، به شرح زیر است : یکشنبه 15/10/81 ................ (نام تیم های میزبان نخست آمده است ) * هفته اول : سایپا آذین با لوله سازی اهواز صنام تهران با قند شیروان برق تهران با پیکان تهران نئوپان گنبد با پاس تهران نارنجستان نور با ذوب آهن اصفهان * هفته دوم : چهارشنبه 18/10/81 ................. سایپا آذین با نئوپان گنبد پاس تهران با برق تهران پنجشنبه 19/10/81 .................. نارنجستان نور با صنام تهران لوله سازی اهواز با سمن سو ارومیه ذوب آهن اصفهان با پیکان تهران * هفته سوم یکشنبه 22/10/81 ............... برق تهران با نارنجستان نور پاس تهران با لوله سازی اهواز سمن سو ارومیه با سایپا آذین نئوپان گنبد با پیکان تهران قند شیروان با ذوب آهن اصفهان * هفته چهارم چهارشنبه 25/10/81 ................... پیکان تهران با قند شیروان برق تهران با سمن سو ارومیه صنام تهران با پاس تهران پنجشنبه 26/10/81 ................. ذوب آهن اصفهان با سایپا آذین لوله سازی اهواز با نئوپان گنبد * هفته پنجم یکشنبه 29/10/81 ................. سایپا آذین با صنام تهران پیکان تهران با نارنجستان نور قند شیروان با پاس تهران لوله سازی اهواز با برق تهران سمن سو ارومیه با ذوب آهن اصفهان * هفته ششم چهارشنبه 02/11/81 ................... برق تهران با نئوپان گنبد صنام تهران با سمن سو ارومیه پاس تهران با نارنجستان نور پنجشنبه 03/11/81 ................ قند شیروان با سایپا آذین ذوب آهن اصفهان با لوله سازی اهواز * هفته هفتم یکشنبه 06/11/81 ................. سایپا آذین با نارنجستان نور پیکان تهران با پاس تهران نئوپان گنبد با ذوب آهن اصفهان سمن سو ارومیه با قند شیروان لوله سازی اهواز با صنام تهران * هفته هشتم چهارشنبه 09/11/81 .................. صنام تهران با نئوپان گنبد سایپا آذین با پیکان تهران پنجشنبه 10/11/81 .................. ذوب آهن اصفهان با برق تهران نارنجستان نور با سمن سو ارومیه قند شیروان با لوله سازی اهواز * هفته نهم یکشنبه 13/11/81 ................. پاس تهران با سایپا آذین برق تهران با صنام تهران سمن سو ارومیه با پیکان تهران نئوپان گنبد با قند شیروان لوله سازی اهواز با نارنجستان نور * هفته دهم چهارشنبه 16/11/81 ................... پاس تهران با سمن سو ارومیه پیکان تهران با لوله سازی اهواز صنام تهران با ذوب آهن اصفهان پنجشنبه 17/11/81 ................ نارنجستان نور با نئوپان گنبد قند شیروان با برق تهران * هفته یازدهم دوشنبه 21/11/81 ................. ذوب آهن اصفهان با پاس تهران سمن سو ارومیه با نئوپان گنبد نارنجستان نور با قند شیروان چهارشنبه 23/11/81 .................. سایپا آذین با برق تهران پیکان تهران با صنام تهران ورزشی.مهن/101
۰ نفر

سرخط اخبار ورزش