۳۱ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10045591
T T
۰ نفر
تهران فاتح مسابقات شنا قهرمانی نوجوانان کشور شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/06/81 داخلی.ورزشی.شنا. مرحله نهایی رقابتهای شنا گروههای سنی نوجوانان کشــــور که در استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی آزادی تهران جریان داشت، پس از سه روز رقابت، شنبه شب با قهرمانی تیم تهران پایان یافت. تیم تهران با کسب 16 مدال طلا،12 نقره و 12 برنز برسکوی نخست ایستاد و تیم های خراسان و فارس به ترتیب با/7طلا،7 نقره و 9 برنز/و/ 8 طلا، 5 نقره و 5 برنز/ در مکان های دوم وسوم ایستادند. (نتایج رقابت های انفرادی این مسابقات به شرح زیر است ): 50 متر کرال پشت زیر10 سال : آرانه کشیشیان از تهران . 200مترمختلط انفرادی زیر10 سال:احمدرضاجلالی ازفارس با . 100 مترآزاد 11 و12 سال : امید صادقی از خراسان . 50 متر قورباغه 11 و12 سال : هومان منصوری ازچهارمحال و بختیاری . 50 مترکرال پشت 13 و14 سال : هومن ریاحی از فارس . 200 مترمختلط انفرادی 11 و12سال:امید صادقی از خراسان . 4 در100 مترازاد تیمی 11 و12 سال: خراسان . 50 متر پروانه 11 و13 سال : رضاانصاری زنجان . 50 متر قورباغه زیر10 سال : آرانه کشیشیان . 100 مترکرال پشت زیر10 سال : احمدرضا جلالی ازفارس . 4 در50 مترآزاد تیمی زیر10 سال : زنجان . گروه سنی زیر10 سال : 50 متر آزاد : احمدرضاجلالی از استان فارس. 50 متر کرال پشت : آرانه کشیشیان از تهران. 50 مترپروانه : احمدرضاجلالی از فارس. 50 مترقورباغه : آرانه کشیشیان از تهران. 200 متر مختلط انفرادی : احمدرضا جلالی از فارس . 100 متر قورباغه : آرانه کشیشیان از تهران . 100 متر آزاد : احمدرضاجلالی از فارس . 100 متر کرال پشت : احمدرضاجلالی از فارس . 4 در50 متر : 1 ـ زنجان 2 ـ تهران 3 ـ خراسان گروه سنی 11 تا 13 سال : 50 مترآزاد : رضاانصاری از زنجان 50 متر قورباغه : هومان منصور از چهارمحال وبختیاری 400 متر آزاد : امیدصادقی از استان خراسان 100 متر آزاد : امیدصادقی از استان خراسان 50 مترپروانه : رضاانصاری از استان زنجان 200 متر آزاد : امیدصادقی از استان خراسان 200 مترکرال پشت: شاهین وزین دل از تهران 100 متر پروانه : رضاانصاری از زنجان. 4 در100 متر مختلط تیمی: 1ـ زنجان 2ـ تهران 3ـ خراسان 200 متر مختلط انفرادی : امیدصادقی از خراسان 100 متر کرال پشت : شاهین وزین دل از تهران 100 متر قورباغه : هومن منصوری ازچهارمحال وبختیاری گروه سنی (13 تا 14 سال ): 100 متر آزاد : گامردیلا نخچیان ازاصفهان 4 در 100 متر : تهران ـ اصفهان ـ زنجان 200 مترقورباغه : محمد داوود عزیزمحمدی ازتهران 200 متر مختلط انفرادی : محمد داوود عزیزمحمدی ازتهران 200 متر پروانه : علیرضا مظلومی از تهران 400 متر آزاد : پاشا وحدتی راد از تهران از خراسان 100 مترپروانه : علیرضامظلومی از تهران 50 مترکرال پشت : هومن ریاحی از استان فارس 50 متر آزاد : نیما طاووسی ازاستان خوزستان 200 متر پروانه: علیرضا مظلومی از تهران . ورزشی/ پ- ج / 1590/101
۰ نفر