۱۳ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 10029272
T T
۰ نفر
تعرفه های جدید هزینه های درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/82 داخلی.ورزشی.فدراسیون پزشکی . دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی تعرفه های جدید حق عضویت پوشش خدمات درمانی این فدراسیون و پرداخت های ان در خصوص پوشش هزینه های درمانی، غرامت فوت و نقض عضو خدمات درمانی را اعلام کرد. دکتر سیداحمد هاشمی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا با تاکید براینکه ارائه خدمات ازسوی فدراسیون پزشکی از نوع بیمه نیست ، گفت: کار ما بیمه نیست بلکه پوشش خدمات درمانی را انجام می دهیم. به گفته وی حق عضویت از ابتدای سال جاری، از یک هزار تومان به 1500 تومان افزایش پیدا کرده است. هاشمی افزود: متقابلا هزینه های درمانی نیز از 5 میلیون ریال به 7 میلیون و 500 هزار ریال افزایش خواهدیافت. وی گفت: غرامت نقض عضو براساس جدول رایج شرکتهای بیمه ای کشور تا سقف 10 میلیون ریال برای افرادی که بین 72 ساعت تا 2 ماه از صدور کارتشان گذشته و 20 میلیون ریال برای آنهایی که از 2 ماه بیشتر از صدورکارتشان گذشته، می باشد. هاشمی ادامه داد: افرادی که از ابتدای فروردین اقدام به دریافت کارت پوشش خدمات درمانی فدراسیون می کنند افزون بر افرادی که در سنوات قبل تحت پوشش بوده اند و بدون انقطاع به صورت مسلسل وار بیمه بودند، مشمول حداکثر تعرفه که 20 میلیون ریال است، می شوند و درواقع شرط 72 ساعت را ندارند. دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی درخصوص غرامت فوت گفت : در این بخش بازهم آنهایی که 72 ساعت تا 2 ماه هستند 10 میلیون ریال و انهایی که بیش از 2 ماه است، 20 میلیون ریال است. هاشمی درباره خدمات رسانی به ورزشکاران اعزامی به بازی های المپیک آتن اظهار داشت: فدراسیون پزشکی در ابتدای هفته جاری با دعوت از دست اندرکاران و متولیان امر از کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک و فدراسیون پزشکی جلسه ای به ریاست دکتر خلیلیان برگزار کرد. وی افزود: دراین جلسه شرح وظایف واحدهای مختلف کمیته پزشکی مسابقات آتن مشخص شد، تقسیم مسئولیت شد و درحقیقت مهمترین بخش مقرر گردید در جلسه آتی در حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک احکام مسئولین واحدهای مختلف صادر شود. هاشمی با ذکر این مطلب که هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است، گفت: در جلسه مذکور مقرر شد فعالیتهای جاری پوشش پزشکی اردوهای آتن همچنان ادامه پیدا کند و هیچ خللی دران ایجاد نشود. وی افزود: در واقع ارتباط با فرآیند جاری کار ندارد و آن پوشش که از یک ماه قبل است همچنان ادامه دارد. ورزشی. 1588/101
۰ نفر

سرخط اخبار ورزش